Huvudmeny

2015-03-10 18:13

Vård i Norden byter skepnad


Vård i Norden har hittills varit en av få vetenskapliga tidskrifter som funnits på svenska. Så är dock inte fallet längre då tidskriften vid årsskiftet genomgick en rad förändringar.

Från och med 1 januari 2015 har tidskriften bytt titel från Vård i Norden till Nordic Journal of Nursing Research. I och med detta har även språket i tidskriften förändrats, numer publiceras bara artiklar på engelska. Dessutom har tidskriften bytt förlag, och utgivare är nu SAGE Journals.

I flytten till den nya webbsidan hos SAGE Journals har samtliga nummer som publicerats digitalt flyttats med. Så det finns fortfarande möjlighet att hitta de gamla svenska artiklarna. Dessutom kan man fortfarande söka bland de gamla artiklarna på den gamla webbsidan - men observera att denna inte längre uppdateras med nya nummer av tidskriften.

Biblioteket har givetvis fortsatt tillgång till tidskriften trots alla dessa förändringar. Vi prenumererar på tidskriften både i tryckt och i elektronisk form.