Huvudmeny
Annemaree Lloyd

2015-10-05 11:48

Hon lockades av forskare i framkant


Från Australien till Sverige – när Annemaree Lloyd fick ett erbjudande för bra för att motstå packade hon sina väskor och flyttade till Borås. Hon är nu ny professor inom biblioteks- och informationsvetenskap. “Social science” är hennes gebit – fyra frågor till Annemaree kommer här.

Vad forskar du om?

– Mina forskningsområden är informationskompetens och informationspraktiker i formella och informella inlärningsrocesser kopplat till bland annat arbetsplatser och högre utbildning. Mitt nuvarande forskningsprogram fokuserar på gränslandet mellan information och inlärning med hjälp av praktikteori. Jag är också intresserad av kopplingen mellan av informationskompetens, social inkludering och kollektivt lärande.

Varför Högskolan i Borås?

– Bibliotekshögskolan är en viktig aktör inom biblioteks- och informationsvetenskap världen över och rankas högt.  Erbjudandet att komma hit och arbeta med forskare som anses som de främsta inom fältet – innovativa och banbrytande – var för bra för att motstå.

Hur länge stannar du?

– Tanken är att bygga ett starkt forskningsprogram, så jag hoppas att jag blir kvar länge!

Vilken är den största kulturkrocken mellan Sverige och Australien?

Sverige och Australien är väldigt lika och delar samma värdegrund. Den stora skillnaden är köer! I Sverige (och jag generaliserar) radar alla upp sig, som sig bör, tar en nummerlapp och väntar på sin tur… så funkar det inte alltid i Australien!

Vill du veta mer om Annmarees forskning? Läs den engelska versionen där hon utvecklar sina svar. 

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Privat