Huvudmeny

2015-10-08 09:08

Lotta har ordet – oktober 2015


Igår fattade styrelsen beslut om att akademins ansökan om forskarutbildningsrättigheter för Människan i vården ska skickas in till Universitetskanslerämbetet den 15 oktober!

Med ansökan i åtanke är det ännu viktigare än vanligtLotta Dalheim Englund att det vi gör inom akademin syns utåt och att våra prestationer inom forskning och utbildning blir kända. Till er som arbetar med forskning och utbildning vill jag därför komma med en extra uppmaning att fundera över hur ni kan bli mer synliga i samhället. Kontakta gärna Kommunikation på kommunikation@hb.se om ni känner att ni behöver stöd med detta.

Härom veckan hade vi ett väldigt inspirerande möte med Akademirådet. Kairos Future presenterade en bild av hur man tror att framtidens vård och medarbetare kommer att se ut. Vi fick också en presentation av en representant från Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Framtidens vårdavdelning. I anslutning till detta var flera av våra lärare på plats för att berätta om hur arbetet med simulering och utvecklingen av ett Kliniskt TräningsCenter framskrider.

Hälsningar Lotta