Huvudmeny

2015-09-30 12:48

Medlem i fokus – Janne Pehrson


Janne Pehrson arbetar som Kompetenssamordnare i Borås Stad.

Hur engagerar du dig i CAV?Porträttbild Janne Pehrson

– I CAV har jag under sex år varit med i programrådet. Jag har deltagit i fem utbildningar anordnade av CAV. Att fortsätta att utvecklas och att bli utmanad i mina tankar och mina förståelser är för mig helt nödvändigt.

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

– Att gå på CAV föreläsningar och att lyssna och föra en dialog med föreläsare har gjort att jag har förändrat min förståelse och utvecklat mina tankar. Jag har fått ta del av den senaste forskningen.

Varför tycker du man ska engagera sig i CAV?

– Vill du utvecklas som medarbetare och utveckla din organisation/företag ska du utvecklas systematiskt med CAV. Ta vara på möjligheten att lyssna och reflektera över de tankar som forskare och praktiker redovisar på CAVs föreläsningar. Utveckla och reflektera över tankarnas betydelse för ditt företag/organisation i ledningsgrupp och på arbetslagsträffar.

Text: Tora Dahl
Bild: privat