Huvudmeny
Karthik Rajendran, Maryam Mohseni Kabir, Jhosané Pagés Diaz, Julius Akinbomi, Jorge Ferreira, Abas Mohsenzadeh,

2015-10-05 11:00

Rekordmånga doktorander disputerar under hösten


Under hösten disputerar doktorander inom forskarutbildningen i resursåtervinning på löpande band. Sammanlagt handlar det om sju personer på bara några månader.

Det är bråda dagar för Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen i resursåtervinning. Under höstterminen kommer sju doktorander att disputera inom hans område, en är redan klar.
– När vi startade forskarutbildningen 2011 antogs en relativt stor grupp med doktorander. Eftersom alla har varit framgångsrika och följt sina studieplaner ser vi många disputationer i år, särskilt nu under hösten.

Sammanlagt är drygt 20 doktorander antagna, varav fem nya har börjat 2015.
– Forskarna inom området är duktiga på att söka externa medel, så vi har en fortlöpande antagning, säger Tomas Wahnström.

Han beskriver gruppen med doktorander som framgångsrika med god sammanhållning. Det är också en internationell och mångkulturell grupp med deltagare från tio olika länder; Sverige, Brasilien, Grekland, Indien, Indonesien, Iran, Kuba, Nigeria, Portugal och Ungern.
– Vi ser nu en spännande utveckling av forskarutbildningen i resursåtervinning där nya kompetenser tas in. Som exempel kan nämnas kompetenser inom företagsekonomi och marknadsföring samt inom byggteknik. Detta gör vi för att kunna behandla fler aspekter av återvinning av resurser, allt för att nå ny kunskap som leder till ett hållbarare samhälle.

Forskningen inom Swedish Center for Resource Recovery kan följas via bloggen scrr-hb.blogspot.se

Fotnot: Behnaz Baghaei saknas på bilden. 

Disputationer under hösten:

29 sept: Abas Mohsenzadeh  “Computational studies of nickel catalysed reactions relevant for hydrocarbon gasification.”

9 oktober: Maryam Mohseni Kabir  ”Bioprocessing of recalcitrant substrates for biogas production.”

28 oktober: Julius Akinbomi:  "Fermentative hydrogen and methane productions using membrane bioreactors.”

6 november: Karthik Rajendran  "Industrial bioprocess developments for biogas and ethanol production.”

13 november: Jorge Ferreira  "Fungal-based biorefinery.”

27 november: Behnaz Baghaei “Biobased hybrid yarns for structural composites.”

10 december: Jhosané Pagés Diaz “Co-digestion of slaughterhouse waste with agro-industrial and agricultural residues – mixture, interactions and operation mode.”

Text: Therese Rosenblad
Gruppfoto: Rebecca Lindholm