Huvudmeny

2015-10-19 16:00

Vad pratas det om på ledningsrådet?


Akademin för textil, teknik och ekonomi har ett ledningsråd som träffas varannan vecka. Mikael Löfström, akademichef berättar mer.

Mikael LöfströmVilka sitter med i ledningsrådet?

Förutom jag själv är det de biträdande akademicheferna, sektionscheferna, akademicontrollers och studentrepresentanter.

Vad pratar ni om?

Vi pratar om hur vi kan skapa goda förutsättningar för de utbildningar och den forskning som bedrivs inom akademin.

Vilka slags beslut tas i ledningsrådet?

Egentligen tas inga beslut eftersom ledningsrådet är rådgivande till akademichefen. Det är akademichefen eller biträdande akademichef som fattar beslut på akademinivån. Däremot behandlas alla beslutsärenden i ledningsrådet för att det ska ske en avstämning med sektionscheferna innan akademichef fattar beslut. Vi fattar beslut om akademins pengar, det vill säga om budget, vilka utbildningar vi ska ge, om hur många studenter som ska gå i varje utbildningsprogram, för att ge några exempel.

Om jag har något jag skulle vilja ta upp med ledningsrådet, hur gör jag?

Du pratar med din sektionschef.

Mer information om ledningsrådet och minnesanteckningar från varje möte finns på A1s anställdwebb

Text: Therese Rosenblad
Foto: Ulf Nilsson