Huvudmeny
Barn som leker

2015-09-11 07:52

50 år av förskollärarutbildning i Borås – vad har det betytt?


Förskollärarutbildningen har försett Boråsregionen med kompetenta förskollärare i ett halvt sekel – det är värt att fira. Den 15 september släpps jubileumsboken ”Rustade för framtiden” och lokala politiker deltar i panelsamtal om utbildningens betydelse för Borås då, nu och i framtiden.

– Förskollärarutbildningen startade Borås 1965 och sju år senare kom Bibliotekshögskolan, tillsammans var vi två starka aktörer när högskolan bildades 1977, säger Irene Arvidsson universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Regionen kan stoltsera med en väl fungerade förskoleverksamhet tack vare förskollärarutbildningen i Borås. Erfarenheten säger nämligen att de som utbildar sig inom yrket i hög utsträckning väljer att studera på den egna orten. Efter examen anställs många i sin hemkommun, och bidrar på så sätt till att behålla en hög kvalitet inom skola och barnomsorg.

Att förskollärarutbildningen har hög kvalitet och nöjda studenter pekar de kontinuerligt återkommande studentbarometrarna och alumnstudierna på. Utbildningen har också alltid haft ett högt söktryck.

Därför är utbildningen populär
– En stor bidragande orsak till den höga kvaliteten är en sammanhållen utbildning inom högskolan rent organisatoriskt. Att vi har en väl fungerande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med möjlighet till praktiskt lärande i de närbelägna kommunerna är också en avgörande faktor. Vår mentorsverksamhet där studenten träffar en mentor, verksam i förskolan, kontinuerligt under utbildningen, och diskuterar sin blivande yrkesroll med en erfaren förskollärare – det stärker bilden av en utbildning med hög kvalitet. Självklart är en kompetent lärarkår också avgörande för att kvaliteten bibehålls och utvecklas i utbildningen, säger Irene Arvidsson.

Den 15 september bjuds allmänheten in till boksläpp och panelsamtal. Jubileumsboken ”Rustade för framtiden – Personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås” släpps och författarna berättar om de olika epokerna. Lokala politiker och tjänstemän, samt representanter från förskollärarutbildningen samtalar kring förskollärarutbildningens betydelse för Borås.

– Det finns ett stort behov av att stärka förtroendet för ett viktigt yrke – att stödja barns utveckling och lärande. Högskolan i Borås har en förskollärarutbildning med hög kvalitet som ligger i framkant, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås som kommer att hälsa välkommen till arrangemanget.

Jubileumsboken är skriven av universitetslektorerna Birgitta Davidsson, Lena Tyrén och Anngerd Lönn Svensson, och universitetsadjunkterna Camilla Carlsson, Marie Lundgren, Christina Rask Swensson, Iréne Arvidsson samt förskollärare Nina Rapinoja Johansson.

Press och allmänhet är välkomna till Sparbankssalen, Högskolan i Borås den 15 september kl. 18:00-20:00.

Kontakt: Irene Arvidsson universitetsadjunkt, 0708-164274, irene.arvidsson@hb.se

Text: Rebecca Lindholm