Huvudmeny

2015-09-08 15:30

Akademisamordnare för internationalisering klara


Nu är det klart vilka som blir högskolans tre akademisamordnare för internationalisering. Samordnarna ska ansvara för strategisk utveckling av internationalisering inom respektive akademi.

Kim Bolton

De tre samordnarna är:

Jenny Balkow (A1), Karin Högberg (A2) och Veronica Trépagny (A3). Kim Bolton är övergripande samordnare för internationalisering vid Högskolan i Borås:

– Samordnarna är viktiga för utvecklingen av strategier och mål för internationalisering vid högskolan.

Förutom att ansvara för strategisk utveckling av internationalisering inom respektive akademi ska samordnarna ha ett högskoleövergripande perspektiv samt ge input till implementering av internationalisering. De blir rådgivande till sina respektive akademichefer i frågor som rör internationalisering.

– Det är väldigt bra för högskolan att de är på plats. Nu har vi ett tydligt sätt att gå vidare med utvecklingen av strategier och mål för internationalisering, säger Kim Bolton.  

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson