Huvudmeny
Högskolans campus

2015-09-02 08:52

Bibliotekshögskolan går i bräschen för fri informationstillgång


Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås har länge arbetat aktivt för rätten för fri informationstillgång. I våras undertecknade högskolan Lyonförklaringen som uppmanade FN att inkludera rätten till fri informationstillgång i sina nya utvecklingsmål. Nyligen presenterades de 17 nya målen – ett av dem inkluderar Lyonförklaringen.

Högskolan i Borås är ett av få svenska lärosäten och bibliotek som undertecknat Lyonförklaringen. Förklaringen förespråkar fri tillgång till information och kunskap som nödvändigt för ett demokratiskt samhälle och för en hållbar utveckling. Totalt har nära 600 internationella organisationer och lärosäten anslutit sig.

– Det är glädjande och viktigt att tillgången till fri information nu blir ett av FN:s utvecklingsmål och att Lyonförklaringen, som vi tidigare undertecknat, har fått genomslag, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Lyonförklaringen antogs vid förra årets World Library and Information Congress i Lyon, syftet var att inkludera fri informationstillgång i FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030 som ersätter Milleniemålen. I början av augusti presenterade FN de 17 nya målen och bland dem finns nu Mål nr 16:10: ”Ensure public access to information and protect fundamental freedoms in accordance with national legislation and international agreements”. Flera andra mål lyfter också fram läskunnighet och tillgång till informations- och kommunikationsteknologi som avgörande för en hållbar utveckling i världen.

Fakta 
År 2000 antog FN åtta mätbara mål för minskad fattigdom och hållbar utveckling i världen. Utvecklingsmålen, de så kallade Milleniemålen, ska nu omförhandlas under 2015. Nya utvecklingsmål för att förbättra människors liv och säkra en hållbar utveckling ska tas fram för 2016 - 2030.  
Lyonförklaringen är ett initiativ från IFLA, International Federation of Library Associations och antogs vid kongressen WLIC 2014 i Lyon i Frankrike i augusti 2014, som ett led i organisationens ständiga arbete för informations-, yttrande- och pressfrihet.  
IFLA är en världsomfattande sammanslutning av biblioteksföreningar som bedriver internationellt samarbete, ofta i partnerskap med UNESCO kring forskning och utveckling inom informations- och biblioteksområdet.

Grundläggande för demokratisk utveckling
Målen kommer att antas vid ett möte med statscheferna i FN:s medlemsländer 25–27 september.

– Tillgången till information är grundläggande för demokrati och demokratisk utveckling och för en gynnsam samhällsutveckling. I vårt fortsatta hållbarhetsarbete vid högskolan är det viktigt att uppmärksamma de nya målen efter statschefernas beslut i slutet av månaden, säger Björn Brorström.

De organisationer och lärosäten som undertecknat Lyonförklaringen är anslutna till International Federation of Library Associations (IFLA). IFLA kommer under mötet med statscheferna fortsätta arbetet för att uppmärksamma bibliotekens roll som såväl tillhandahållare av information och informationsteknologi liksom som garant för fri tillgång till information för alla, som kommer göra det möjligt att uppnå målen. IFLA uppmanar sina medlemsländer och organisationer att göra det samma på nationell nivå.

– Bibliotekshögskolan undervisar och bedriver forskning kring dessa frågor, vilket vi ska fortsätta göra. I internationella samarbeten, i synnerhet med länder där fri informationstillgång inte är självklart, kan vi komma att behöva bli än tydligare med att det är något vi avser arbeta för. Diskussionen är viktig men allra viktigast är våra bidrag till utbildning och fortbildning i dessa länder samt stöd till bibliotek att växa sig starkare, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef.

 

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Suss Wilén