Huvudmeny
Bok- och Biblioteksmässan 2014

2015-09-02 11:38

Bibliotekshögskolan på bokmässan med nytt koncept


Bokmässan närmar sig med stormsteg, 24-27 september är det dags. Amanda Glimstedt och Malin Utter, koordinatorer för Bibliotekshögskolans medverkan, berättar mer om det nya konceptet som syftar till att visa på den forskning som bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik.

Bibliotekshögskolans medverkan på bokmässan är något av en tradition. I år tar man ett nytt grepp med fokus på forskning, genom att placera sig närmare andra forskningsaktörer rent fysiskt. Man gör också en satsning på seminarier. 

– Vi vill bredda bilden av vår forskning och visa på fler forskningsområden. Självklart informerar vi också om våra utbildningar, bland annat mentorsprogrammet inom bibliotekarieutbildningen, säger Amanda Glimstedt och fortsätter.

– Förra året var det extra fokus på skolbibliotek, ett tema som inkluderar både bibliotekarier och pedagoger. Tidigare forskning visar att samverkan mellan professionerna är gynnsam, så det tar vi med oss även i år men med en bredare ansats. Besökarna ska få möjlighet att botanisera i vår forskning och därför har vi fyllt montern med avhandlingar och expertis i form medarbetare.

Strategisk plats
I år placeras Bibliotekshögskolans monter där andra forskningsaktörer – lärosäten – håller till, och dessutom är den helt rosa till färgen i linje med högskolans grafiska profil.

– Vi har en jättebra plats nära Forskarscenen där vi kan sprida vår forskning till en större publik, säger Malin Utter.

På sikt hoppas man att samarbetet med andra lärosäten ska växa sig starkare, eftersom det finns en uttalad önskan från mässbesökare att ta del av just forskning.

Seminarier med bredd
Bibliotekshögskolan arrangerar fyra seminarier på bokmässan, som berör lässtimulerande pedagogik, e-bokens framväxt i ett litet språkområde, delaktighet i kulturverksamheter och fiktionsläsningen i internetsamhället, tillsammans med samarbetspartners i de olika forskningsprojekten. Ebba Witt-Brattström, professor vid Finska, Finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, är moderator i ett av seminarierna. Efteråt hålls frågestunder i Bibliotekshögskolans monter.

– Vi hoppas att vår monter ska bli en mötesplats där vi kan föra samtal med forskare, yrkesverksamma, bibliotekarier och blivande studenter. Den tredje uppgiften, att förmedla kunskap utanför Bibliotekshögskolans väggar, är en viktig och rolig uppgift, avslutar Malin Utter och Amanda Glimstedt.

Till programmet

Text: Rebecca Lindholm 
Bild: Niklas Maupoix