Huvudmeny
Utanför Bokmässan 2014

2015-09-22 08:47

Bibliotekshögskolans forskning till Bokmässan


Vad säger forskningen om dagens unga vuxna som litteraturläsare? Hur utvecklas biblioteksverksamhet utifrån barns perspektiv? På vilket sätt kan skolan skapa lässtimulerande miljöer? Det är frågor som besvaras av Bibliotekshögskolans forskare på Bokmässan 24 – 27 september.

Bibliotekshögskolans medverkan på Bokmässan är något av en tradition. I år visar man upp den forskning som bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap och inom pedagogik.

– Vi kommer att ha en bred närvaro med seminarier i mässhallarna, program på olika scener och uppföljande frågestunder i vår monter, säger Amanda Glimstedt, koordinator för Bibliotekshögskolans medverkan på Bokmässan.

Viktig forskning med bredd
Förutom ett antal scen- och monterprogram arrangerar Bibliotekshögskolan fyra större seminarier tillsammans med samarbetspartners i olika forskningsprojekt. Seminarierna berör lässtimulerande pedagogik, e-bokens framväxt i Sverige, ungas delaktighet i kulturverksamheter och fiktionsläsning i internetsamhället.

– Seminarierna vänder sig både bibliotekarier och pedagoger då tidigare forskning visar att samverkan mellan professionerna är gynnsam, säger Amanda Glimstedt.

Efter varje programpunkt hålls uppföljande frågestunder i Bibliotekshögskolans monter med möjlighet att vidareutveckla resonemangen. Där kan också mässbesökare ta del av Bibliotekshögskolans forskning, fördjupa sig eller upptäcka något nytt.

– Vi hoppas att vår monter ska bli en mötesplats där vi kan föra samtal med forskare, yrkesverksamma bibliotekarier och pedagoger och blivande studenter. Den tredje uppgiften, att förmedla kunskap utanför Bibliotekshögskolans väggar, är en viktig och rolig uppgift, avslutar Amanda Glimstedt.

Text och bild: Rebecca Lindholm