Huvudmeny

2015-09-07 11:00

Digital examination tema på GEM


På höstens andra GEM, den 23 september, står digital examination på agendan. Anita Eklöf, som jobbar på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning och samordnar detta GEM, berättar mer:

Digitala lär- och examinationsformer diskuteras på en workshop.

– Maria Sunnerstam från Göteborgs universitets kommer att berätta om deras erfarenheter av försöksprojekt med digital examination. Christina Svensson på Textilhögskolan delger oss hur hon som lärare arbetar med Digitala lär- och examinationsformer och juridiska aspekter på digital examination kommer att tas upp av högskolans jurist Åsa Dryselius. Vi kommer också att ha en workshop där vi arbetar i grupper med frågeställningar om digital examination. Och så bjuds det så klart på fika.

Vilka vänder sig detta till?

– Det vänder sig till lärare, studierektorer, pedagogiska utvecklare, representanter från Studentcentrum, Campusservice och IT, Studentkåren, Akademistöd och ledningspersoner, men alla grupper på högskolan är välkomna.

Varför ska man gå på detta GEM?

– Digital examination är en aktuell fråga. Många lärosäten börjar diskutera eller har påbörjat försöksverksamhet med olika former av digital examination. För Högskolan i Borås del kan frågan kopplas till högskolans prioriterade fokusområde högskolepedagogisk utveckling och att sätta studentens lärande i centrum. På GEM-seminariet är tanken att olika aktörer med olika perspektiv möts och diskuterar digital examination.

Hur berör detta den enskilde medarbetaren på HB?

– Studenterna och många av högskolans medarbetare berörs om Högskolan i Borås inför digital examination på bred front. Det påverkar studenter, lärare, administratörer, pedagogik, lärandet, lokaler, infrastruktur, arbetsmiljö, juridik och riktlinjer.

Läs mer om GEM 23/9: Digital examination

Anmälan senast 18 september.

Läs mer om kommande GEM

Text: Solveig Klug