Huvudmeny

2015-09-16 14:27

Hallå där, Lotta Dellve!


Hallå där Lotta Dellve, som tillsammans Cecilia Ljungblad pratar om hälsofrämjande arbete och ledarskap på kommande CAV-seminarium!

Vad kommer er föreläsning att handla om?Porträtt Lotta Dellve

– Vi kommer att prata om vilka typer av hälsofrämjande arbetsinsatser och ledarskap som faktiskt har effekt.

– Vi fokuserar både på vardagliga förhållanden och på hur man kan arbeta med utveckling. Det kommer att handla om hur de hälsofrämjande förhållandena kan stärkas för chefen, i arbetsgruppen och i organisationen. Vi tittar också på hur olika hälsofrämjande insatser ser ut. Vad för effekt kan de olika insatserna tänkas ha, och vad beror det på?

– Våra studier har gjorts farmförallt inom sjukvård och social service, i stora undersökningar som pågått under flera år och omfattat medarbetare, chefer och ledningsgrupper.

Vad kan jag som chef eller medarbetare inom en organisation få ut av er forskning?

– Du kommer att få kunskap om samband mellan olika psykosociala aspekter, åtgärder och förhållanden som påverkar hållbar hälsa.

– Du kan få perspektiv på ditt eget ledarskap, ditt medarbetarskap och din arbetssituation. Du kommer att kunna reflektera över hälsofrämjande arbete, men också få med dig mer konkreta tips på åtgärder.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Ulf Nilsson