Huvudmeny
Bild på Högskolan i Borås Exteriör, byggnad

2015-09-10 13:33

IT-konferens på Högskolan i Borås


Den 30 september arrangeras konferensen IT Service Management Borås 2015. En konferens som är unik i Sverige med sin inriktning mot tjänster och ledning inom IT. En av arrangörerna är Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Profilbild på Stefan Cronholm Hej Stefan, i år är det fjärde året som ni arrangerar konferensen IT Service Management Borås, hur har konferensen utvecklats från start?
– Vi har arbetat med att varje år ha ett relevant konferenstema, och i år är första gången som vi har temat ”Service Management i världsklass”. Vi har också fått ett ökat internationellt inslag med flera internationella föreläsare.

Berätta mer om årets tema, ”Service Management i världsklass”?
– Idag arbetar en allt mindre andel av sysselsatta i den direkta industriproduktionen och under det senaste decenniet har vi närmat oss ett tjänstesamhälle. Detta är ingen mindre förändring, det är ett paradigmskifte för hela IT-sektorn.

– Ett bra exempel på ett företag som har påbörjat en omvandling till den tjänstebaserade logiken är SKF som idag inte längre bara tillhandahåller kullager - de ”håller världen rullande” genom att erbjuda tjänster.

– Forskare, företag och kommuner anser idag att behovet av mer kunskap om tjänster och processer är större än någonsin. Det har till och med blivit en fråga om att överleva i alltmer konkurrensutsatt värld. Under konferensen kommer föredragshållare från näringslivet och akademin att presentera olika perspektiv på konferensens tema och vad som krävs för att skapa värde för både tjänstekonsumenten och tjänsteleverantören.

Vem är konferensen till för?
– Även om flera presentationer kommer att relateras till och exemplifieras av utmaningar i IT-sektorn så kommer budskapen till stor del även att vara giltiga för andra branscher. Konferensen är i första hand till för IT-konsulter på olika företag, personal på IT-avdelningar, företag med annan kärnverksamhet än IT men som har behov av att vidareutveckla sin IT-kunskap. Den är också till för olika personer på lärosäten som IT-forskare, lärare och studenter, samt för kommuner och landsting.

Vad ser ni som arrangörer mest fram emot?
– Att få lyssna på flera skickliga och framgångsrika talare samt att träffa både nya och gamla kontakter.

Läs mer om konferensen och anmälan här.

Text: Jennie Olsson
Bild: Suss Wilén, Klas Svensson