Huvudmeny

2015-09-02 10:18

Lotta har ordet – september


Välkomna tillbaka efter vad jag hoppas har varit en skön sommar, med mycket vila och roliga aktiviteter!

Härom veckan inledde vi hösten tillsammans på Lotta Dalheim EnglundFalkenbergs strandbad, och jag vill passa på att tacka er allihop för ert engagemang i arbetet med vår gemensamma värdegrund och de kommande årens verksamhetsplan.

Den här veckan har höstterminen kört igång, och i år startar vi våra nyheter Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Den tidigare uppdragsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen ingår nu dessutom i vårt reguljära utbud.

Forskarutbildningsansökan för ”Människan i vården” närmar sig nu sin slutform, och i början av oktober förväntas högskolans styrelse ta beslut om att lämna in ansökan till UKÄ den 15 oktober.

Planeringsarbetet med nästa års PreHospen-konferens är i full gång. Anmälan har öppnat, och trots att det är långt kvar tills konferensen äger rum vet jag att alla i PreHospen-teamet redan nu arbetar för fullt med att spåna idéer till programmet, planera marknadsföring och mycket annat.

Förra veckan tog rektor beslut om att tre centrumbildningar vid vår akademi lyfts upp till att vara centrum på högskoleövergripande nivå. Detta är en markering om att det vi gör är viktigt för det omgivande samhället, men också ett erkännande om att vi arbetar på ett bra sätt. De tre centrumen vid vår akademi är PreHospen – Centrum för prehospital FoU i Västra Götalandsregionen, Centrum för Välfärdsstudier (CVS) och Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV).

Hälsningar Lotta