Huvudmeny
Days of Knowledge

2015-09-18 06:57

Mattias Klum föreläser under Days of Knowledge


Nu är det klart – torsdagen den 22 oktober kommer den världsberömde fotografen och filmaren Mattias Klum till Högskolan i Borås. Han är föreläsare under högtiden Days of Knowledge, som varje år uppmärksammar utbildning och forskning vid Högskolan i Borås. Årets tema är hållbarhet

Mattias KlumMattias Klum är en flitigt anlitad föreläsare som ofta talar om miljöfrågor och naturen. Han är i grunden frilansfotograf men arbetar också med film- och tv-projekt. Genom åren har han gett ut tretton böcker, den senaste med titeln ”Big World Small Planet: Välfärd inom planetens gränser”.

– Det känns roligt att kunna presentera Mattias Klum som talare under Days of Knowledge. Hans engagemang stämmer väl överens med vårt tema kring hållbarhet. Mattias har genom fotografi i världsklass och genom sitt författarskap tillsammans med Johan Rockström visat att mycket står på spel och att vi måste förnya vår relation till jorden i en resa mot en mer hållbar samhällsutveckling, säger Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.
– Högskolan i Borås kan med visionen ”den hållbara högskolan” och sitt kvalitativa systematiska hållbarhetsarbete vara en viktig aktör i en sådan utveckling.

Stipendier till högskolans anställda och studenter

Days of Knowledge äger rum torsdagen den 22 oktober. Förutom Mattias Klums föreläsning delas under eftermiddagen även ett antal stipendier ut till högskolans anställda och studenter:

  • Stipendium för examensarbete inom hållbar utveckling
  • Diplomering av kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment
  • Stipendium för vidareutveckling av tidigare diplomerade HU-kurser

Högtiden är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad.

Festligheterna fortsätter under kvällen med en middag för speciellt inbjudna gäster. Under kvällen delar Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ut stipendier till ett flertal forskningsprojekt vid Högskolan i Borås.
– För Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är det viktigt att bidra till en hållbar framtid – både lokalt och globalt. Genom att ge bidrag till den forskning som sker på Högskolan i Borås stödjer vi den samtid vi verkar i samtidigt som vi gemensamt tar ett ansvar för framtiden, säger Bertil Sparf, ordförande för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Godkänt som miljömärkt event

Days of Knowledge har nu godkänts som Miljömärkt Event. Det är första gången som Högskolan i Borås har ansökt om och fått ett arrangemang miljömärkt. Syftet med Håll Sverige Rents Miljömärkt Event är att minska arrangemangs belastning på miljön. Arrangemanget har bedömts uppfylla ett antal kriterier inom åtta områden, bland annat avfallshantering, mat och transporter, som krävs för att få miljömärkningen.

– Vi är stolta över att kunna presentera Days of Knowledge som ett Miljömärkt Event. Det känns naturligt för oss då hela vårt arrangemang fokuserar på hållbarhet, och vi inom högskolan aktivt arbetar med att minska vår miljöbelastning, säger Annie Andréasson, kommunikationschef vid Högskolan i Borås.

Välkommen att delta under eftermiddagen

Datum: 22 oktober
Tid: 16:00-17:30
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås
Ingen anmälan krävs.

Information om högtiden.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Samuel Svensäter