Huvudmeny

2015-09-04 13:10

Medlem i fokus


Agnes Andersson Wänström, studierektor för Industriell ekonomi/maskin och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås sedan 2007.

Hallå där, Agnes Andersson

Wänström. Vem är du?

– Jag är studierektor för Industriell ekonomi/maskinAgnes Andersson Wänström och universitetsadjunkt på Högskolan i Borås sedan 2007. Jag är civilingenjör i Maskinteknik från Chalmers (inriktning industriell logistik) och har jobbat som logistiker och logistikutvecklare inom bilindustrin, transportbranschen och med shipping under 8 år innan jag började på Högskolan i Borås.

Vilken är din roll i CAV ?

– Jag är koordinator för Kvalitetsnätverket sedan ett år ungefär. Vi har lagt fokus på att ordna så intressanta träffar som möjligt och vill gärna hitta ett innehåll som passar såväl akademiker som praktiker.

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

– CAV utgör en bra länk mellan akademi och praktik, vilket är viktigt för oss inom industriell ekonomi. Vi befinner oss inom ett område som är i stark utveckling både forskningsmässigt och inom praktiken. För mig personligen så bidrar CAV till ett mervärde i form av kontakter för min forskning, som är riktad mot planering inom sjukvården.

Text: Tora Dahl
Bild: Erik Wasselius