Huvudmeny

2015-09-22 12:28

Möt A1:s internationella samordnare


Nu finns de internationella samordnarna på plats på varje akademi. På A1 är det Jenny Balkow som håller i trådarna.

Jenny BalkowVad innebär ditt uppdrag som samordnare för internationalisering?

– I och med omorganiseringen så handlar uppdraget just nu om att hitta gemensamma mål och strategier för internationalisering. Jag ska också vara akademins språkrör mot akademichefen, de internationella koordinatorerna, och de internationella samordnarna på övriga akademier.

Varför är det viktigt med internationalisering?

– Det är viktigt för studenter, lärare och forskare att möta andra kulturer för att utvecklas i sin yrkesroll. Även om man tänker sig en nationell karriär så lever vi i en global värld där företagen är mer eller mindre beroende av den internationella marknaden.

Vad finns det för utmaningar för A1?

– A1 är den akademi med det största internationella utbytet. Vad gäller bilaterala avtal kommer vår största utmaning det kommande året att vara det fortsatta kvalitetsarbetet som innebära att fördjupa samarbetet med de universitet som vi ser ha den största potentialen så att det omfattar såväl lärare, forskare och studenter. En god relation med våra partneruniversitet är viktigt för att skapa bra och meningsfulla utbyten för inkommande såväl som utresande studenter. Vi behöver dessutom bli ännu bättre på att ta hand om våra internationella forskare och doktorander.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Henrik Bengtsson