Huvudmeny

2015-09-29 07:49

Nyheter i Harvardguiden


Biblioteket har sedan många år tillbaka en populär och välanvänd guide till Harvardsystemet på webben. Nu har guiden uppdaterats och fått en ny och bättre struktur.

Det är bibliotekarierna Karin Süld och Sara Hellberg som gjort den genomgripande förändringen av Harvardguidens struktur, och de berättar att guiden förutom pdf-versionen och webbversionen nu även har fått två snabbguider som komplement.

Fortfarande rekommenderar vi att använda webbversionen i första hand, den räcker för de flesta frågor säger Karin, men vill man ha mer detaljerade förklaringar och exempel kan man gå till pdf-filen som är den mest utförliga av dessa guider. Webbversionen länkar ibland vidare till pdf-filen där det kan behövas. De nya snabbguiderna ger snabb hjälp där den ena har enkla och överskådliga exempel på hur referenser ska skrivas och den andra är en mer slimmad version av Harvardguiden, som oftast räcker att ha till hands vid enklare arbeten. Är det däremot dags för uppsats är webbversionen att föredra, tycker både Karin och Sara. Både den utförliga pdf-filen och webbversionen är sökbara och ska kanske mer betraktas som uppslagsverk än något som ska läsas rakt av. Sara tipsar om att använda ctrl+F för att få fram sökfunktionen och söka sig fram till rätt avsnitt i guiden.

Sara påpekar att det inte är några stora förändringar som gjorts i själva Harvardguiden men både pdf-filen och webbversionen är omstrukturerade för att bli mer logiska och lätta att hitta i. Små ändringar som gjorts är bland annat att vi nu uppmanar mer att länka till olika elektroniska dokument än tidigare, förklarar Karin. Det kan t.ex. vara en url eller ett DOI-nummer till en artikel.

Båda två uppmanar lärare att fortsätta komma med förslag till ändringar i guiden, och gärna konkreta exempel som kan vara svårt att hitta. Harvardguiden är ju dock inte det enda referenssystem som används på Högskolan, men det har varit väl använt i många år. Därför utvecklade Biblioteket för flera år sedan en utförlig guide till hjälp åt studenterna, framförallt vid uppsatsarbetet. Men vi hjälper ju självklart till med alla referensfrågor oavsett system, avslutar Karin och Sara.

Text: Lena Holmberg

Bild: Katharina Nordling