Huvudmeny

2015-09-09 08:00

Premiär för Forskarcafé – lycka och olycka på 1600-talet


Ta en kaffe, lyssna på en spännande föreläsning och vidga dina vyer i samtal med forskare. I september drar högskolans Forskarcafé igång en tisdag i månaden. Första tillfället den 29 september handlar om lycka och ödet under 1600-talet.

Johan Sundeen

Föreläser gör Kristiina Savin, idé och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet. Hennes föredrag heter: ”När lyckohjulet snurrar: Liv och litteratur i det tidigmoderna Sverige”.
Hon har specialiserat sig på föreställningar om lycka, olycka och risker.

Tid: 29 september, 17:00-19:00
Plats: The Kårner, Yxhammarsgatan 9
Ingen anmälan krävs.
Se höstens program. 

– För äldre tiders svenskar var fru Fortuna en välkänd gestalt. Hon stod för växlingen av lycka och olycka – människolivets oväntade och svårbegripliga vändningar. Men Fortuna var också ett viktigt begrepp i 1600-talets fysik, etik och retorik – ett begrepp djupt förankrat i samtidens lärda och litterära konventioner, säger Kristiina Savin.

Fortuna påverkade hur människoliv gestaltas

Kristiina SavinFöreläsningen utgår från hennes avhandling ” Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige”. Hon kommer att berätta om hur föreställningar kring Fortuna formade gestaltningen av människoöden, både verkliga och fiktiva, i stormaktstidens Sverige. Hur tänkte och skrev man om sitt eget liv och andras? Och hur samspelade idén om den ständigt föränderliga lyckan med de religiösa idéerna som präglade livet vid denna tid?

Vid varje Forskarcafé-tillfälle håller en inbjuden forskare från ett annat lärosäte en populärvetenskaplig föreläsning. Efteråt samtalar föredragshållaren om ämnet med en kommentator – en forskare från Högskolan i Borås. Första tillfället kommenteras av Martin Hellström, prorektor och professor i litteraturvetenskap.

Tar över efter filosoficaféet


Forskarcaféet arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet och Studentkåren i Borås. De gästande forskarna har humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning. Temat för hösten är: ”Vändpunkter och omprövningar”.

– Forskarcaféet efterträder Filosoficaféet. Vi vill förvalta det som har byggts upp tidigare men samtidigt utveckla och förnya konceptet, säger Johan Sundeen, universitetslektor och moderator för Forskarcaféet.

En förändring är flytten från föreläsningsmiljö till cafémiljö.

– Det blir en mötesplats och yta för ett vetenskapligt och intellektuellt samtal.

Vill även locka studenter och anställda

Förhoppningen är att inte bara locka allmänhet till Forskarcaféet utan även studenter och medarbetare vid högskolan. Johan Sundeen tror att caféet kan bidra till högskolans utveckling och bildningsarbete genom att skapa nya kontaktytor och dialogmöjligheter.

– Det kommer vara intressant för alla och alla är välkomna, jag hoppas att många ska komma, säger han.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén 
Porträtt: Privat
Illustration: Maj Persson