Huvudmeny
Amira Sofie Sandin och Frances Hultgren

2015-09-04 08:28

Rum för de yngsta – barns delaktighet i kulturverksamheter


Hur utvecklar man biblioteksverksamhet utifrån ett perspektiv som inte bara är de vuxnas? Bibliotekshögskolans Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin forskar båda om barn, unga och delaktighet. På Bok- och biblioteksmässan medverkar de i en paneldiskussion som – i förlängningen – syftar till att göra små röster hörda.

Delaktighet är en pågående process och ett samspel mellan barn, vuxna och rummet. Så förklarar Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin, lektor respektive doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, begreppet delaktighet.

– Att barn tycker att det är roligt är inte delaktighet, det krävs något mer – att barnen handlar. Delaktighet innebär ett aktörskap, det hör man på namnet, säger Amira Sofie Sandin. I hennes avhandling, om unga och sociala medier, är unga delaktiga i forskningsprocessen.

Bokmässan 2015 
Bibliotekshögskolan arrangerar i år fyra större seminarier under Bokmässan 24-27 september. Här på webben släpper vi nu en artikelserie där vi berättar mer om varje seminarium och om forskningen bakom – det här är del 2. Läs mer om Bibliotekshögskolans medverkan här.

– Många tror att delaktighet handlar om att barnen ska få bestämma, så ser inte vi det, utan alla – barn och vuxna – har viktiga kunskaper och erfarenheter att bidra med när delaktighet ses som en process och inte som ett slutmål, säger Amira Sofie Sandin och får medhåll av Frances Hultgren.

Flera aktörer i paneldiskussion
På Bok- och biblioteksmässan bjuder de in till en paneldiskussion tillsammans med representanter från Göteborgs universitet och stadsbiblioteken i Borås, Malmö och Varberg. Utgångspunkten är den nyutgivna boken Rum för de yngsta: barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter, skriven av Barbro Johansson, Göteborgs universitet och Frances Hultgren, Bibliotekshögskolan. Boken baseras på ett följeforskningsprojekt.

– Borås Stadsbibliotek skulle renovera och bygga ett barnbibliotek, projektgruppen ville arbeta med små barns delaktighet. Det resulterade i kulturrummet Knacka på!, säger Frances Hultgren och berättar att det bland annat är viktigt att man tittar på själva rummet.

– Är det bekvämt, är det säkert och finns det utmaningar som kan stimulera barnen?

Knacka på, som har speglar i golvet, böcker i barnhöjd och läsrum med trappor har blivit populärt och nu vill även Malmö Stadsbibliotek göra en liknande satsning under namnet Lilla slottet. 

Barns rättighet
Både forskningen och satsningarna i biblioteksverksamheterna tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention som slår fast att barn har rätt att göra sin röst hörd i alla verksamheter som berör dem.

– Det är så himla, himla viktigt! Det börjar hända så mycket i barnverksamheterna på biblioteken och de vågar testa och pröva nytt. Även om det inte alltid når hela vägen, så är det spännande att se, säger Amira Sofie Sandin.

 

Bokmässan

Rum för de yngsta – barns delaktighet i kulturverksamheter
Torsdagen den 24/9, kl. 15:00-15:45 på Forskarscenen

Medverkande

Frances Hultgren, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Barbro Johansson, docent i etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Lena Jonsson, bibliotekarie, projektledare för Barnens kulturrum/Knacka på!
Sofia Löwenmark, biblioteksassistent, verksamhetsledare för Knacka På!, Borås Stadbibliotek.
Amira Sofie Sandin, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Karin Johansson, bibliotekarie, Malmö stadsbibliotek
Anna-Karin Albertsson, chef för Varbergs stadsbibliotek

Kontaktperson

Frances Hultgren

 


Text och bild: Rebecca Lindholm