Huvudmeny

2015-09-16 07:30

SIIR-forskare redaktör för utlysning om handelns digitalisering


Anita Radon, en av SIIRs forskare, är gästredaktör för ett temanummer (special issue) av forskningstidskriften "Journal of Research in Interactive Marketing" specifikt inriktad på handelns digitalisering.

Anita RadonAnita är ansvarig och moderator för temat "E-Tailing; Multi-Channel Technology; Social Media" på forskningskonferensen American Collegiate Retailing Association som hålls i New York 13-16 april 2016. Deadline för att skicka in ett papper (vetenskaplig text) till konferensen är 31 oktober.

Flera av SIIRs forskare kommer att delta i konferensen med senaste forskningen inom handel och digitalisering. Konferensen är upptakten till en special issue av forskningstidskriften, ”Journal of Research in Interactive Marketing” där Anita Radon är gästredaktör för ett nummer specifikt inriktat på handelns digitalisering. Deadline för bidrag till the special issue är den 31 maj 2016 och vi räknar med många intressanta bidrag kring detta mycket aktuella tema.

Journal of Research in Interactive Marketing