Huvudmeny

2015-09-16 08:00

SIIRs Forskarcamp


SIIRs forskare har tillsammans med ett antal personer från näringslivet spenderat några dagar för att diskutera fram nya forsknings- och samarbetsprojekt. Modellen var av ”draknäste”-karaktär och gick under benämningen ”SIIRS Forskarcamp 2015”.

En grupp av människor på en trappaUnder det första arbetspasset presenterade näringslivsrepresentanterna olika ”problem-” och frågeställningar som de brottas med i sin verksamhet. Under och efter varje persons presentation ställdes det frågor från forskarna, för att de skulle identifiera idéer till nya forskningsprojekt.

Därefter diskuterade forskarna företagens idéer och tog fram problemformuleringar och forskningsfrågor på förslag till nya projekt och även vilka forskare som kan tänkas vara inblandade. I denna del av processen bortsågs från om det fanns ledig forskartid för respektive forskare.

Under pass två, presenterade forskarna sin idé om respektive projekt och näringslivsrepresentanterna gav input, lade till och ändrade, utifrån sina förväntningar. Några projektidéer behöver omformuleras av näringslivsrepresentanterna för att bli mer konkreta.

Person som ritar på en tavla när två personer tittar påFrån att ha startat med 12 olika idéer från företagen utkristalliserade sig sex intresseområden. Därefter enades alla deltagare om att gå vidare med tre stora forskningsprojekt och några mindre. Det innebär att fyra större forskningsansökningar skickas in med företagen som samarbetspartners, och att de övriga idéer som kom fram under dessa dagar, arbetas om för att kunna arbetas vidare med kommande år.

Några av de idéer som diskuterades:

  • Urbana och hållbara framtida modebutikskoncept
  • Loj
  • alitet och digitalisering - nya spelregler
  • Hur kan företagen optimera en media-investering?
  • Interaktion med kunder online

Utbytet av varandras erfarenheter och kunskap gav mersmak och alla deltagare var rörande överens: det är inte fråga om ifall vi ska ses på detta sätt igen utan mer en fråga om när.

Grupp av personer sittande vid bord

Text och foto: Camilla Carlsson