Huvudmeny

2015-09-18 07:14

Stafettpinnen – var med och tyck till


Stafettpinnen är ett nytt inslag i Kopplingen som går ut på att medarbetare vid A3 reflektrar öppet kring den verksamhet som bedrivs i relation till exempelvis politiska beslut och media. Det kan knyta an till lärardebatten, stök i biblioteksdebatten, forskningsansökningar eller något helt annat. Ordet är fritt.

Inslaget syftar till att lyfta fram hur det vi gör påverkar samhället och vice versa. Dessutom kan det fungera som en övning i att skriva debattartiklar. Kanske blir texten så bra att hen som skrivit vill skicka vidare till media? Avdelningen Kommunikation hjälper gärna till med språkbearbetning.

Exakt hur ofta Stafettpinnen kommer med i Kopplingen beror helt på om det finns intressee eller tid i vår verksamhet. Tanken är att inslaget ska dyka upp några gånger per termin.

Vill du vara med i Stafettpinnen, hör av dig till kommunikation@hb.se eller rebecca.lindholm@hb.se

Välkommen med ditt bidrag!

Text: Rebecca Lindholm