Huvudmeny

2015-09-22 08:00

Vad händer med gamla möbler som inte används?


Denna veckas Inblicksfråga handlar om vad som händer med möbler som inte längre används på HB. Mikael Lövgren, servicekoordinator på Campusservice och IT förklarar:

Kasserade kontorsstolar.Varför slängs det så mycket möbler på HB?

– Vi kasserar gamla möbler i samma takt som vi köper in nytt och för den enskilde personen så kan det tyckas vara mycket som slängs. Men om man tänker på att Högskolan i Borås förfogar över 50 000 m2 golvyta så får man en annan bild över vad som kan betecknas vara en större mängd.  De möbler som avvecklas och som för ett otränat öga kanske verkar vara i fullgott skick, har ofta skador på lås, bakstycken, stolsben m.m. och normalt sett så kasseras inga möbler som inte är minst 15-20 år gamla.

Vad händer med möblerna som slängs? Tas de till vara på något sätt?

– När Campusservice och IT kasserar utgående möbler från våra lokaler kontaktar vi alltid Borås Energi och Miljö. Det normala är att vi exempelvis sorterar upp respektive avfallsfraktion som trä eller metallskrot innan materialet slängs för att underlätta en korrekt hantering och resursåtervinning för vår leverantör. Vi har genom åren också skänkt vidare möbler till andra skolor, föreningar, dagis mm. och även kontaktat kommunens filial för begagnade kontorsmöbler som kallas Återbruket i Borås.

Vad vill du veta?

Vi på Inblicksredaktionen svarar på dina frågor. Alla medarbetare är välkomna att skicka in funderingar, om stort och smått.

Ställ din fråga till Inblick

Text och foto: Solveig Klug