Huvudmeny

2015-09-30 13:53

Veronica är ny akademisamordnare för internationalisering


Som akademisamordnare för internationalisering ansvarar Veronica Trépagny för strategisk utveckling av internationalisering. Till att börja med vill hon involvera så många kollegor som möjligt i internationaliseringsarbetet.

Veronica TrépagnyI uppdraget som akademisamordnare för internationalisering kommer Veronica Trépagny att ha ett övergripande perspektiv, dels fungera som akademichefens rådgivare, dels ge förslag till implementering av internationalisering. Uppdraget tar 30 procent av hennes arbetstid.

Hur ser akademins internationella arbete ut i dag?
– Vi har en rik internationell forskning inom och mellan våra sektioner och är partners i internationella nätverk, som exempelvis iSchools. Vad gäller grundutbildningen har vi lite olika arbetssätt och förutsättningar på de olika sektionerna avseende såväl utbytesmöjligheter som internationalisering på hemmaplan. 

Vilka utmaningar står vi inför?
– En utmaning är att försöka låta forskning och utbildning berika varandra även i internationaliseringssammanhang. Och att vi inom akademin och mellan sektionerna förmår att finna arbetssätt för internationalisering som är bra såväl för akademins lärare och studenter som för högskolan i sig.  

Hur inleder du arbetet?
– För att på ett konstruktivt och hållbart sätt kunna bidra till akademins internationaliseringsarbete, ser jag det som en förutsättning att jag talar med så många kollegor som möjligt och lär mig mer. Och samtidigt som vi tar fram akademins sätt att arbeta med internationalisering behöver vi förhålla oss till högskolans mål för internationalisering. Detta kommer att märkas i arbetet med våra verksamhetsplaner.

Agneta Velin Mod, Veronica Trépagny och Karl-Fredrik Ahlmark

– Inom akademin har vi även hjälp av Karl-Fredrik Ahlmark och Agneta Velin Mod, som i sina respektive tjänster som internationella koordinatorer har ansvar för IT, bibliotek och informatik respektive pedagogik.  

De andra akademisamordnarna för internationalisering vid högskolan är Jenny Balkow (A1) och Karin Högberg (A2). De tre akademisamordnarna träffas regelbundet.

– Utifrån mitt perspektiv är internationalisering förstås inte en isolerad företeelse, utan något ständigt närvarande, som också hjälper högskolan att uppnå dess mål, avslutar Veronica Trégpany.

Mer om Veronica Trépagny

Vad gör du när du inte är akademisamordnare för internationalisering? 
– Då råddar jag till exempel projekt som det SIDA-finansierade samarbetet med University of Rwanda. Det har sin grund i Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, men i projektet har vi engagerat ett par handledare från Sektionen för informationsteknologi och jag ser gärna att vi inom akademin hittar fler samverkansmöjligheter i framtiden.

Varför brinner du för internationalisering?
– Det är för mig omöjligt att se på världen utifrån ett lokalt, avgränsat, perspektiv – vare sig det handlar om människor, relationer eller miljö. Den internationella dimensionen är helt enkelt en förutsättning. Precis som högskolan är en del av samhället, är den en del av världen. Och världen en del av den.

Du reser mycket, vilket är ditt roligaste reseminne i tjänsten? 
– I Rwanda har det varit många hysteriska skratt under sena kvällar när vi inte riktigt klarat av att fokusera längre. Det var också ganska roligt när en svensk lärare och kollega på en workshop i Rwanda trodde att han tog en vetebulle. Och i själva verket åt en bulle fylld med stekt lök. Dråpliga minnen finns det gott om.

Något som du är stolt över? 
– I våras var Agneta Velin Mod och jag i Arusha på en SUHF-konferens, där svenska lärosäten tillsammans med våra afrikanska partners stötte och blötte frågor som ledde till en deklaration vars syfte var att få med högre utbildning för alla i de nya s.k. Post2015-målen, dvs. de nya millenniemålen. Deklarationen åkte sedan med utbildningsdepartementet till en UNESCO-konferens i Sydkorea och just i dagarna håller FN på att besluta om den 17 nya målen.  

Text: Rebecca Lindholm