Huvudmeny

2016-04-28 16:09

Arbetsmiljön omger oss ständigt


Idag, den 28 april, är det världsdagen för arbetsmiljö, en internationell FN-dag som i år går under temat "Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning". På Högskolan i Borås vill vi understryka vikten av ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Tora Dahl JacobsenTora Dahl Jakobsen är doktorand i arbetsvetenskap och skriver sin avhandling om arbetslöshet och välfärdsstat samt undervisar på programmet Organisation- och personalutveckling, OPUS.

Varför behöver vi en dag för att uppmärksamma vår arbetsmiljö?

– För att arbetsmiljön ständigt omger oss som arbetar och för att den förändras hela tiden. Därför måste arbetsmiljön fortlöpande ses över, och en dag som denna bidrar till att påminna oss om just vikten av att kontinuerligt diskutera arbetsmiljöfrågor.

Forskning visar att vi blir mer och mer stressade, hur kommer det sig?

– En bidragande orsak är att de fysiska ramarna som tidigare avgränsade arbetet i tid och rum har suddats ut i och med IT-utvecklingen. Vi kan arbeta gränslöst och därmed i princip alltid. Sedan har arbetets innehåll för många blivit mer luddigt, då många saknar tydliga avgränsningar vad gäller själva arbetsuppgiften. Dessutom har arbete i dag stor betydelse för vår egen självbild vilket, inte så sällan i kombination med ambitioner om att göra karriär, också kan leda till stress.

Vad kan vi göra kollektivt för att stärka en hälsosam arbetsmiljö?

– Uppmärksamma och i ett tidigt skede slå larm om brister eller problem i den egna arbetsmiljön. Ytterst är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljö, men eftersom vi själva är en del av den kan vi tillsammans vara delaktiga i att förbättra arbetsmiljön, framförallt den psykosociala arbetsmiljön. 

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Privat