Huvudmeny

2016-04-26 16:00

Avdelningen Ekonomi lär sig spara energi i pilotstudie


Just nu är de anställda på avdelningen Ekonomi objekt för en studie. De deltar nämligen i ett forskningsprojekt kring energibesparing i kontorsrum.

Fram till och med slutet av 2017 är de föremål för forskningsprojektet Beyond Viz, som handlar om hur energiåterkoppling kan utformas och implementeras för att främja energieffektiva beteenden på olika typer av kontorsarbetsplatser. Ekonomiavdelningen representerar en kontorsmiljö på en av fyra arbetsplatser, de övriga är TeliaSonera, Borås Stad och SP.

I kontorsrummen på Ekonomi har ett mätinstrument, en specialplugg, installerats i eluttaget för att skicka data till SP. Under projekttiden kommer de anställda även att delta i workshops där de diskuterar energiförbrukning och hur man kan påverka hur man förbrukar energi. De kommer också att kunna följa din egen energiåtgång.

Triggar tänkande på workshop

Förra fredagen fick de som deltar i projektet träffa projektledarna vid en workshop där de bland annat triggades att fundera över elanvändningen på sina kontor. De fick brainstorma kring hur de använder energi under en dag och hur de föreställer sig en idealarbetsplats med mindre energiförbrukning.

– Jag har tänkt en del på att det går åt mycket el på jobbet, det här är ett engagerande projekt, säger Marie Fredriksson, ekonom.

– Det är ett spännande projekt. Vi får se vad vi kan göra för att minska energiförbrukningen och vi får tänka till, säger Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör.

Energiförbrukning under en arbetsdag

På workshopen fick de fundera över hur energianvändningen ser ut under vanlig arbetsdag. På post it-lappar fick de skriva ner allt de kom på, allt från kopieringsmaskin, kaffebryggare, mobilladdare och hiss till att ha igång datorn. På en tidslinje fick de sedan sätta upp notislapparna för att markera när de konsumerar el.

– Vi vill få igång tankarna på hur man använder energi, något som många kanske inte funderar på idag. Hemma känner man ett större ansvar, men på arbetsplatsen är det lätt att tänka att någon annan betalar elen och har ansvaret, säger Therese Balksjö, från Interactive Institute och ansvarig för workshopen.

– Målet med projektet är att uppnå en bestående minskning av onödig elanvändning, t.ex. att man har igång eldrivna apparater när man inte själv är på sin arbetsplats, förklarar hon.

Forskningsprojektet drivs av SP tillsammans med KTH och Interactive Institute. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Läs mer om projektet Beyond Viz.

Text och foto: Solveig Klug