Huvudmeny

2016-04-05 16:25

Avslutning för 100 handledare i Läslyftet


Under ett år har 100 lärare från hela Västsverige genomgått en handledarutbildning i kollegialt lärande inom Läslyftet på Högskolan i Borås. På tisdagen var det dags för avslutning.

Spännande och utvecklande tycker läraren och kursdeltagaren Johan Dahlberg från Kungälv och får medhåll av kollegorna Sophia Andersson från Falkenberg och Tina Andersson från Göteborg.

– Det har varit stimulerande och positivt. Läslyftet är ju vid sidan av matematiklyftet den största fortbildningssatsningen för lärare som genomförts, säger Johan Dahlberg.

– Det finns många nya metoder i undervisningen sedan jag själv gick lärarutbildningen, säger Tina Andersson.

– Läslyftet handlar om läs- och skrivutveckling, och utveckling av språket. På webben finns tillgång till material som vi kan använda och vi handleder våra kollegor i hur de kan använda materialet, lägger hon till.

Under ett år har de gått handledarutbildningen i kollegialt lärande och sedan i höstas parallellt handlett kollegorna på sina respektive skolor.

Handledarutbildningen inom Läslyftet har genomförts på uppdrag av Skolverket.

Läs tidigare artikel om Läslyftet.

Mer om Läslyftet på Skolverkets webb.

Text och foto: Solveig Klug