Huvudmeny
Barn som vårdas

2016-04-13 08:00

Barn har ont i onödan


I Sverige saknas det resurser för ett tvärprofessionellt omhändertagande av barn med smärtproblematik. Den 14-15 april hålls en konferens, Svenskt barnsmärtsymposium, i Borås för att alla som arbetar med barn inom vården ska få möjlighet att öka sina kunskaper om barn och smärta.

 Svensk barnsmärtförening, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Högskolan i Borås anordnar tillsammans konferensen som fokuserar på det mindre sjukhusets utmaningar och möjligheter när det kommer till barn som upplever smärta. 

– Utifrån de bristande resurser som finns i landet blir dessa dagar ett värdefullt tillfälle att lära sig mer om strategier som minskar barns lidande vid smärta, säger Stefan Nilsson, styrelseledamot i Svensk barnsmärtförening.

Omsätta kunskapen i praktiken 

– Det finns specialistkunskap om barn med smärta men den behöver utvecklas och få genomslag i den kliniska vardagen, säger Merja Benjaminsson, barnsjuksköterska på SÄS, som ska föreläsa om kommunikation vid procedursmärta.

Bakgrund:
När Svensk barnsmärtförening utvärderade landets barnkliniker framkom det att det saknas resurser för ett tvärprofessionellt omhändertagande av barn med smärtproblematik. Samtidigt har det framkommit att elevhälsan brister i det hälsofrämjande arbete som behövs för att hjälpa barn med långvarig smärta. Dessutom riskerar barn med akut smärta i ambulans ett onödigt lidande när befintlig kunskap inte omsätts i klinisk praxis.

Under konferensen finns både nationella och internationella experter på plats för att tala om smärta och rädsla i olika situationer, som exempelvis vid tandsjukvård, röntgen och stress.

Katarina Karlsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, ska föreläsa om yngre barns upplevelser av nålprocedurer inom vården. Ungefär tio procent av Sveriges befolkning är rädda för sprutor.

– Barn upplever ofta obehag i samband med nålstick, det ser vi. För att lindra rädslan och smärtan behöver vi lyssna på barnen. Det tar tid, men spar tid i förlängningen eftersom barnen blir mindre rädda allt eftersom, säger hon.

Läs mer om högskolans medverkan här.

Text Rebecca Lindholm
Bild: Colourbox