Huvudmeny

2016-04-14 08:00

Gjorde studiebesök på världsberömt universitet


I början av februari gjorde Agneta Kullén Engström och Margareta Fredman ett studiebesök på Central Queensland University i Australien. Under två veckor fick de en inblick i universitets syn på distanskurser och flexibelt lärande.

– Vi kände ett behov av att få ny inspiration till distanspedagogiken vid Högskolan i Borås. Anledningen till att vi valde att besöka Central Queensland University var för att de är världsberömda för sina distansutbildningar. Över hälften av deras kurser är på distans och de har en stor bredd med både traditionella kurser och mer annorlunda kurser, säger Agneta Kullén Engström, universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Vad lärde ni er?

– Att våga vara lite okonventionella i undervisningen. Och de hade som genomgående tema att man vill studentens bästa i alla lägen. Även om bara en person hade sökt till en kurs så genomfördes den kursen.

Margareta Fredman, universitetsadjunkt vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, fortsätter.

– De hade alltid vetskap om hur varje enskild student presterade. Inte för att kontrollera, utan för att kunna ge stöd på bästa sätt. Dessutom hade de strukturerat allt material i webverktygen väldigt väl, så att studenterna lätt kunde hitta information och material. Allt detta var möjligt tack vare en välutvecklad teknik och ett bra administrativt stöd, säger hon.

Hur kan ni applicera det här på Högskolan i Borås?

Agneta Kullén Engström:

– För oss handlar det om att ha ännu tätare kontakt med studenterna. Sedan jag kom tillbaks till Sverige har jag börjat skicka videos till studenterna där jag ger allmänt stöd och återkopplingar på saker som vi har pratat om.

Margareta Fredman fortsätter.

– Vi har under lång tid utvecklat vår distanspedagogik och fick mycket bekräftat i mötet med kollegorna i Australien. Vi har lärt oss att vi behöver bli ännu snabbare och tydligare i vår feedback till studenterna. De ska inte behöva vänta på svar från oss och de ska hela tiden veta vad de ska prestera, utan att det blir curling. Det handlar i grund och botten om att ha ett bra bemötande, säger hon och avslutar.

– Nästa steg är att vi planerar att ha en inspirationsföreläsning för vår akademi den 4 maj. Där kommer vi dela med oss mer av våra erfarenheter.

Text: Martin Högqvist
Foto: Colourbox