Huvudmeny

2016-04-18 08:36

Hallå där, Claes Lennartsson!


I onsdags lämnade regeringen sitt förslag till vårändringsbudget till riksdagen, där folkbiblioteken föreslås få 10,5 miljoner kronor extra. Enligt kulturminister Alice Bah Kunke är bakgrunden bland annat de utmaningar som folkbiblioteken möter i och med tillströmningen av flyktingar.

Claes Lennartsson

Vad är det sagt att

pengarna ska användas till?

–Bland annat för inköp av litteratur på andra språk än svenska. Det finns stora behov av utveckling av mediebestånden för att möta förändringar i kommunernas demografi - brukargruppens behov i relation till modersmål och att lära ett nytt språk och förstå och kunna orientera sig i samhället, säger Claes Lennartsson, sektionschef för sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Hur ser du på förslaget?

– Satsningen är förstås mycket välkommen, även om den i relation till behoven måste betraktas som relativt blygsam. Skolan föreslås samtidigt få 8,3 miljarder och det är en angelägen satsning för att höja läraryrkets attraktivitet och skapa förbättrade förutsättningar för långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Men i detta sammanhang är skolbiblioteken fortfarande ofta styvmoderligt behandlade. Jag tycker att samverkan mellan skola och bibliotek också är något som borde lyftas fram av regeringen, i synnerhet i samband med flyktingmottagande, säger Claes Lennartsson och fortsätter.

– En ordentlig satsning på skolbiblioteken skulle inte bara handla om litteratur på olika språk, utan också om personalens kompetens, medier, arbetsmetoder och samverkan mellan lärare och bibliotekarier. Med den profil som regeringens folkbibliotekspaket innebär, skulle det vara mycket lämpligt för att stärka skolbiblioteken som den viktiga pedagogiska resurs som de faktiskt är och kan vara.

Text: Helen Rosenberg och Johanna Avadahl
Bild: Suss Wilén