Huvudmeny
Utbildning för sjuksköterskor i klassrum

2016-04-05 08:00

Högskolan startar nya magisterutbildningar


Till hösten startar tre nya magisterutbildningar inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Satsningen ska bidra till att minska bristen av specialiserad vårdpersonal samt att utveckla ett hållbart ledarskap inom vården.

– De nya utbildningarna gör att vi kan erbjuda ett större utbud av avancerade vårdutbildningar, vilket gör Högskolan i Borås mer komplett, säger Lena Hedén, biträdande sektionschef och samordnare för de två nya specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot vård av äldre och mot vård av barn och unga.

I dagsläget är behovet av specialiserade sjuksköterskor stort och dessa två utbildningar kommer därmed vara värdefulla när det gäller framtida rekryteringar inom vården.

– Den patientgrupp som ökar mest är äldre och inom vårt närområde finns det enbart ett fåtal sjuksköterskor som är specialiserade inom det området. Risken för allvarlig sjukdom ökar med åren, samtidigt som förmågan att hantera och kompensera för hälsohinder sjunker, säger Lena Hedén och fortsätter.

– En omvärldsanalys visar dessutom att det finns ett stort nationellt behov av specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av barn och ungdomar. Vi har blivit uppvaktade av representanter från vårt närområde med önskan om att vi ska tillhandahålla den här specialistutbildningen. I dag transporteras exempelvis svårt sjuka barn till andra sjukhus, och till och med utomlands, på grund av bristen på specialiserade barnsjuksköterskor.

Utveckla ett öppet och kritiskt förhållningssätt

Magisterutbildningarna ges på halvfart och distans och det ingår verksamhetsförlagd undervisning (VFU) i båda utbildningarna.

– Kurserna i programmet för vård av äldre är direkt riktade för att täcka avancerad vård i hemmet, men även vård vid demens, i livets slut (palliativ vård) och multisjukdom. Med hjälp av reflektion som modell tränas studenter kontinuerligt i att utveckla ett öppet och kritiskt förhållningssätt i lärandet.

– Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom betonar barn och ungas perspektiv och utveckling. Att till exempel vårda barn i olika åldrar från nyfödd till tonåringar ställer helt olika krav på sjuksköterskans kunskaper och förhållningssätt, säger Lena Hedén.

För specialistsjuksköterskor inom vård av äldre kan man efter utbildningen exempelvis arbeta på akutgeriatriska vårdavdelningar, olika former av äldreboenden eller inom hemsjukvård för äldre. Inom vård av barn och unga finns det möjlighet att arbeta inom öppen och sluten hälso- och sjukvård inklusive elevhälsovård.

Utbildning inom hållbart ledarskap

Den tredje magisterutbildningen som startar hösten 2016 är Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Den är öppen för alla yrkeskategorier som har en kandidatutbildning och varit verksamma under ett år inom vård och omsorgssektorn. Den ges via blended learning, men kan även erbjudas helt på distans. En röd tråd som går genom utbildningen är att teoretiska modeller och vetenskaplig evidens är kopplade till den praktiska verksamheten inom vård- och omsorg.

– Huvudmålet med utbildningen är att stärka studentens förmåga att i funktionen som ledare kunna verka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på ett hållbart sätt. Målet är även att stärka förmågan att hantera och kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som ställs på verksamheten och dess utveckling, säger Agneta Kullén Engström, programansvarig för Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Även inom det här området finns det en stor efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Det är en spännande utbildning och vi vet att det föreligger ett stort nationellt behov inom vård och omsorg av administrativ och ledningskompetens, säger Agneta Kullén Engström som nu ser fram emot att få starta upp den nya utbildningen.

Kontakt:
Agneta Kullén Engström
Tfn: 033-435 47 03
agneta.kullen_engstrom@hb.se

Lena Hedén
Tfn: 033-435 47 91, 0731-525110
lena.heden@hb.se

Läs mer

Specialistsjuksköterka med inriktning mot vård av äldre

Specialistsjuksköterka med inriktning mot vård av barn och unga

Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Text: Martin Högqvist
Foto: Peter Andersson