Huvudmeny
Avfallsstation i personalrum.

2016-04-26 09:30

Inblicksfrågan: Spelar det någon roll om vi sorterar soporna?


Det går rykten om att det inte spelar någon roll ifall man sopsorterar eller inte, eftersom städet ändå slänger allt i samma behållare när de tömmer kärlen. Stämmer detta? Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör, svarar:

– Städet ser till att soporna blir rätt sorterade genom att använda de olika sorteringskärlen som finns i källaren. Vi har till exempel ett kylrum för komposterbart avfall som vi delar med köket och övriga kärl finns nere vid lastbryggan.

Kan man lita på att soporna sorteras? Görs det någon kontroll att sorteringen sker på rätt sätt?

– Jag har nästan daglig kontakt med städbolaget och kan försäkra att de själva tycker det är viktigt med sorteringen.

Hur ska vi enskilda anställda tänka när vi slänger sopor?

– Vad personalen ska tänka på är att sortera sina sopor i rätt kärl som finns ute i våra lunchrum, till exempel inte slänga plastförpackningar i det brännbara, utan i det kärlet som är avsett för just plastförpackningar. Annat att tänka på är att inte komposterbart hamnar i våra papperskorgar ute på kontoren, utan i just kärlet för komposterbart som också finns i lunchrummen.

Har du en fråga till oss?

Du vet väl att du kan ställa dina egna frågor till oss på Inblicksredaktionen?

Text och foto: Solveig Klug