Huvudmeny

2016-04-22 09:00

Internationellt nätverk träffades på Textilhögskolan


Det åttonde mötet i det internationella nätverket ArcInTex Networks historia hölls i Borås där forskare och organisationer möttes för att utbyta kunskap, idéer och experimentera i workshops.

ArcInTex Network är nätverket mellan en rad lärosäten och organisationer runt om i världen som träffas för att utbyta och utveckla idéer inom arkitektur, interaktions-, textil- och modedesign. Målet är att forska fram design för mer hållbara former för att leva och bo. Forskningen bedrivs av det EU-finansierade träningsnätverket ArcInTexETN där 15 doktorander under tre års tid arbetar tillsammans. Det större nätverket, ArcInTex Network, samlas två gånger per år för att konferera, inspirera och bedriva workshops. I april var det dags för det åttonde nätverksmötet och den här gången var det Textilhögskolan i Borås som stod som värd.

–Förutom våra 15 doktorander har vi under veckan haft deltagare från lärosäten och företag från bland annat England,  Tyskland, Holland och Spanien, berättar Agneta Nordlund-Andersson, nätverkskoordinatör och arrangör av mötet i Borås.

Forskare och företag

Temat för veckan var ”Smart Textiles: mötet mellan forskning och företag”. En rad företag berättade inspirerat och ärligt om hur de med hjälp av forskning lyckats få fram nya produkter för att möta en förändrad värld med nya behov. Ett av deltagarföretagen i ArcInTexETN var Philips som berättade om sin produktutveckling.

–Textil är viktigt för den delen av Philips som kallas Philips Ligthing.  Vi arbetar med att utveckla textila produkter med inbyggd teknologi, berättar Koen van Os från Philips.

Han visar upp en textil produkt med inbyggda lysdioder framtagen för att lindra smärta i kroppen. Textilplattan placeras på ryggen eller någonstans där det gör ont och med hjälp av den avancerade tekniken i lysdioderna kan smärta reduceras. På Philips kontor i Eindhoven befinner sig också en av ArcInTexETN’s doktorander Angella Mackey. Hon och fyra av de andra doktoranderna bedriver sin forskning under rubriken Textil interaktionsdesign. Deras mål är att utveckla idéer som kan leda till textilier som på ett eller annat sätt är interaktiva och som hjälper människor med olika behov.

Under nätverksdagarna hölls workshops för att utforska och experimentera runt smarta textilier.  Deltagarna fick bland annat i uppdrag att utforska framtida kopplingar mellan interaktionsdesign och textil design. Smarta textilier finns och utvecklas ständigt hela tiden så mycket handlar om att fortsätta utvecklingen för att driva utveckling ännu mer framåt.

–Textil är extremt anpassningsbart, säger Lars Hallnäs, professor vid Högskolan i Borås och nätverksansvarig för ArcInTexETN. Användningsområdena är i det närmaste oändliga.

Läs mer om det större nätverket inom ArcInTex. 
Läs mer om de 15 doktoranderna och vad deras arbete handlar om.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Suss Wilén och Elisabeth Eliason