Huvudmeny
Medicinsk docka

2016-04-07 12:13

Kliniskt träningscentrum ska stå färdigt till hösten


Snart blir det möjligt projicera en operationssal eller en trafikolycka i salarna i E 500-koridorren. Henrik Andersson, biträdande chef för Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik, berättar mer om planerna för Kliniskt träningscentrum (KTC).

– Våra studenter behöver tränas i olika färdigheter, men de behöver också tränas i rätt miljö. Forskning har visat att simulering är en viktig pedagogisk modell, säger han.

Under flera år har ett KTC diskuterats på högskolan och nu är planerna satta i verket. Med simuleringar, avancerade dockor och kamerautrustning ska studenter kunna vårda i en realistisk miljö och titta på och reflektera över sina insatser i efterhand. Kameror gör det också möjligt för lärare att utföra en rättssäker examination vid praktiska moment – är man osäker kan man gå tillbaka och dubbelkolla. Och detta redan till hösten.

Syftet med KTC är att minska klyftan mellan teori och praktik, eftersom studenter inte alltid möter nödvändiga kritiska situationer under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det finns också ett begränsat antal VFU-platser, vilket gör det svårt att erbjuda alla en meningsfull praktik.

– I september startar vi en ny kurs som heter vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa. Den ersätter tre andra kurser där det ingått praktik, nu tar vi bort dem för att istället hålla till i KTC.

Huvudsakligt syfte:
- Stärka kvaliteten på studenters kliniska kompetens genom att erbjuda simuleringsbaserad träning i realistiska miljöer
Delsyften:
- Genom att omsätta teori till praktik i en verklighetstrogen miljö kan tid för VFU-placering minskas
- Stärka högre utbildning och forskning genom att utveckla evidensbaserade metoder för lärande och träning
- Öka samverkan mellan högskola och arbetsliv genom att erbjuda kompetensutveckling för vårdpersonal

Vad arbetar ni med just nu?

– Vi håller på med en upphandling av audiovisuell utrustning och planerar inför renoveringen som kommer att ske i sommar. Vi behåller lokalerna i stort sett som de är, men rensar ut och målar väggarna vita för att kunna simulera.

Under hösten ska personal till KTC rekryteras. Det finns behov av en utbildningstekniker och lektor på 50 procent och av en adjunkt på 100 procent. Vid en simulering behövs två personer och ibland kommer flera simuleringar att köras samtidigt, därför är tanken att tjänsterna ska vara uppdelade på flera personer.

– En konsekvensanalys är gjord och bemanningsprofilen är viktig för att kunna erbjuda bra simulering inom samtliga utbildningsprogram. Bemanningen möjliggör ett aktivt kvalitetsarbete och ger utrymme för simuleringsforskning.

Vad innebär KTC för medarbetarna?

– Rent praktiskt kommer lärare som är simuleringskunniga att använda sig av utrustningen i undervisningen tillsammans med vår stödpersonal. Om man som lärare är intresserad av att gå en simuleringsutbildning pratar man med sin sektionschef. Det är utmärkt tillfälle för vidareutveckling och pedagogisk meritering.  

Text: Rebecca Lindholm