Huvudmeny

2016-04-07 08:05

Lär dig om rasism i vardagliga situationer


Hur kan vi upptäcka och hantera vardagsrasism på jobbet? Det kommer Oscar Pripp, docent vid Uppsala universitet, berätta om under vårens andra CAV-seminarium den 13 april.

Oscar PrippOscar Pripp är docent i etnologi vid Uppsala universitet. Han har tidigare bedrivit forskning vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, om bland annat mångfald inom organisationer och myndigheter i kultursektorn och om vardagsrasism. Onsdag den 13 april besöker han Centrum för Arbetsliv och Vetenskap (CAV) vid Högskolan i Borås för att berätta om rasism i vardagliga situationer.

Vad kommer din föreläsning att handla om?

– Den kommer att handla om hur den vardagliga rasismen är svårupptäckt och svårdefinierad för dem som utövar den, men väldigt tydlig och klar för dem som drabbas, vilket kan leda till att det är svårt att bli trodd och tagen på allvar om man utsätts. Människor som drabbas av vardaglig rasism ses ofta som överkänsliga och lättkränkta, trots att statistiken och historien ger dem rätt.

Vad får jag som chef eller medarbetare ut av att lyssna på ditt föredrag?

– Dels får du en skarpare blick och analytisk förmåga när det gäller att upptäcka och hantera sådana här frågor som handlar om subtil men kraftfull exkludering.

– Du lär dig också att utgå ifrån normkritiska perspektiv i ett normkreativt chefskap.

Varför är det viktigt att prata om vardagsrasism på jobbet?  

– Därför att det fortfarande är något som inte vunnit insteg i människors allmänna medvetande. De flesta tror att rasism är lika med människor som är övertygade om rasläror medan det ur detta perspektiv handlar om hur vi idag tillsammans, mer eller mindre omedvetet, upprätthåller en samhällsordning som är en rest från en tid då en rasistisk världsbild var utbredd och sanktionerad.

Seminarium

Datum: 13 april, kl. 14:00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Till anmälan

Text: Jon Ulvsgärd
Foto: Privat