Huvudmeny
Exteriör av Högskolan i Borås.

2016-04-22 11:00

Förstahandsansökningar har minskat


Likt den nationella nedgången har även Högskolan i Borås och akademin för vård, arbetsliv och välfärd minskat i antal anmälningar till höstens utbildningar.

Antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige har minskat med två procent jämfört med förra året. Men enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) är den nationella nedgången i antalet sökande väntad. Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. För Högskolan i Borås är den totala minskningen 12 procent sedan förra året.

– För vår del är vi främst intresserade av antalet förstahandssökande. Här ser vi att de minskar med nio procent inom programmen, men vi gör bedömningen att vi kommer fylla våra platser. Några utbildningar har gått sämre, som till exempel Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, Administratörsprogrammet, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och mot ambulanssjukvård, säger Ingela Rydström, ställföreträdande akademichef för vård, arbetsliv och välfärd.

Vilka utbildningar har gått bäst?

– Vi är nöjda med antal anmälningar till Sjuksköterskeprogrammet, trots att vi tappat 20 förstahandssökande, från 312 till 292. En ny utbildning som vi är nöjda med är Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap. Där har vi 57 förstahandssökande till 30 platser.

Vad tror du det stora intresset beror på?

– Att vi har utbildningar som ligger i tiden, samt en bra marknadsföring.

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge