Huvudmeny

2016-04-08 10:30

Ny central forskningshandläggare på plats


Hanna Kantola, tidigare handläggare för Ladok och Kursinfo inom Utbildningsstöd, är ny central forskningshandläggare.

Hanna Kantola.Vad för slags arbetsuppgifter har du som forskningshandläggare?

– Jag koordinerar frågor som rör forskarutbildningen. I pipeline just ligger att ta fram en doktorandhandbok tillsammans med avdelningen Kommunikation. Jag har, tillsammans med studierektorerna för de olika forskarutbildningarna på högskolan, ansvar för koordineringen kring de högskolegemensamma doktorandkurserna samt att all formalia inom administrationen finns på plats för att upprätthålla en kvalitativ forskarutbildning.

Vad gör du mer?

– Jag är ansvarig för att lämna in statistik gällande forskarutbildningarna till Statistiska Centralbyrån, SCB, och jag är behjälplig gällande att ta fram underlag till remissvar till exempelvis Utbildningsdepartementet eller UHR. Jag deltar också på nämndmötena för KFU och FoU. Där är vi två handläggare som stödjer dessa nämnder, Johan Drotz, som jobbar med grund- och avancerade utbildningar, och jag, som jobbar med forskningsfrågor.

Vilka medarbetare har du mest kontakt med?

– Studierektorerna för forskarutbildningarna och högskolans vice rektor, som är ansvarig för forskarutbildningarna, samt de forskningshandläggare som finns på de olika akademierna.

Hanna Kantola tillträdde tjänsten som forskningshandläggare redan den 1 mars, men jobbar även överlappande som projektledare för implementeringen av nya Ladok på Högskolan i Borås. Från och med 1 maj går hon över på heltid som forskningshandläggare.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson