Huvudmeny
Illustration

2016-04-21 10:43

Ny satsning ska hitta lösningar på samhällsutmaningar


Nu startar ett nytt projekt för att lösa samhälls- och hållbarhetsutmaningar. Innovationsplattform Borås, som är ett samarbete mellan högskolan, kommunen och näringslivet, får miljonbidrag från innovationsmyndigheten Vinnova.

Innovationsplattform Borås är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby och nu ska Borås samarbeta med Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

– Projektet sträcker sig fram till 2018 och vi får 2 miljoner kronor per år från Vinnova. I projektet ska vi stärka stadens innovationskapacitet och förmåga att lösa komplexa samhällsutmaningar, berättar Carola Samuelsson, projektledare för Innovationsplattform Borås. Plattformens uppdrag är att stötta de som arbetar med hållbar stadsutveckling genom att skapa en kreativ innovationsmiljö, och att förmedla erfarenheter och kunskap lokalt och nationellt.

Projektet ska fånga upp helt nya idéer och smarta lösningar, både från medarbetare i de olika organisationerna och från boråsarna. Det kan handla om konkreta tekniska lösningar inom avfallshantering eller kreativa lösningar som främjar integration.

Innovationsplattformen ska också vara en hjälp när pågående projekt i staden stöter på hinder. Det satsas mycket tid och medel på projekt, men det är alltför ofta som resultaten inte kommer till nytta.

– Ofta beror det på olika svårlösta hinder, det kan vara hinder av lagstiftande karaktär eller svårigheter med samarbete över budgetgränser. Här ska innovationsplattformen vara en infrastruktur för att komma runt hinder, förklarar Carola Samuelsson.

I Boråsprojektet deltar Borås Stad, Borås Energi och Miljö AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås med utgångspunkt i Science park Borås.

Fakta om Innovationsplattform Borås

Innovationsplattform Borås sträcker sig fram till slutet av 2018. Vinnova, som är en statlig myndighet, bidrar med två miljoner årligen under de kommande tre åren.

I projektet finns fyra parter: Borås Stad, Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

I Sverige finns fem innovationsplattformar som kommer att samverka nationellt: Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm och Borås.

I beslut involveras plattformens innovationsråd som består av Svante Stomberg kom-munchef Borås Stad, John Rune Nielsen VD SP, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås och Gunnar Peters VD Borås Energi och Miljö. Projektet har också en politisk styrgrupp som består av tre nämndpresidier och två kommunalråd.

– Vi hamnar ofta i våra organisatoriska stuprör och därför är detta projekt en viktig satsning för att stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, forskningen, föreningslivet och boråsarna. Målet är att etablera en lärande och kreativ innovationsmiljö i Borås där samverkan är en självklarhet, säger Svante Stomberg, kommunchef, Borås Stad.

– Innovationsplattform Borås är en mycket viktig satsning för högskolan. Det bygger på ett betydelsefullt samarbete i regionen och den tar sig an de stora samhällsutmaningarna. Innovationsplattformen kommer att bli ett flaggskepp för högskolans forskning och utveckling kring hållbar utveckling, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Mer information genom:
Carola Samuelsson, 0768 88 58 18, carola.samuelsson@boras.se

innovationsplattform@boras.se

innovationsplattformboras.se

facebook.com/innovationsplattformboras

Text: Anna Rosendahl, Borås Stad