Huvudmeny

2016-04-05 16:56

Nyhetsbrev 1:2016 från FoU Sjuhärad Välfärd


FoU Sjuhärad Välfärds senaste nyhetsbrev finns nu att läsa och ladda ner här på vår webbplats.

Bild på förstasidan nyhetsbrev 1-2016 FoU Sjuhärad VälfärdI nyhetsbrev 1:2016 presenterar vi de seminarier som arrangerats så här långt under vårvintern, och flera av dem har varit mycket välbesökta.

Vi skriver bland annat om de tre samarrangemangen som inleddes med sina första delar i januari, inom vitt skilda områden: kraftsamling för stärkt barn- och ungdomsvård, preparatkännedom och tillgång till droger i Boråsområdet samt fortbildning kring övervikt och fetma hos barn och unga.

FoU Sjuhärad Välfärds serie om implementering i tre delar har också avslutats under perioden och de ansvariga konstaterar att det har varit en lyckad satsning. I nyhetsbrevets kalendarium presenterar vi också aktiviteterna som arrangeras i april och maj. 

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev

Läs mer i FoU Sjuhärad Välfärds kalendarium: www.fous.se/kalendarium