Huvudmeny

2016-04-12 07:30

Positivt om högskolan i nya Studentbarometern


Välfungerande utbildningar och ett gott renommé är några av omdömena som studenterna ger Högskolan i Borås enligt rapporten StudentBarometern 2015. De tycker också att hållbar utveckling är viktig. Vad är då nyttan med Studentbarometern där statistik från en studentenkät sammanställts? Rektor Björn Brorström svarar:

Studentbarometern.– Det är viktigt att veta och följa vilka uppfattningar studenterna har om den utbildning vi erbjuder och genomför.  Nyttan av barometern följer av hur ledning och medarbetare använder resultaten, för tolkningar och eventuella beslut om förändringar och förbättringar. Vi har översiktligt behandlat Studentbarometern i ledningsrådet och kommer att ta upp den och resultatet igen. 

Hur används statistiken?

– Vi har nu ett nytt kvalitetsindex skapat för kommande jämförelser i vår förändrade organisation. Inför nästa barometer är det viktigt  att vi också för en diskussion om hur vi  kan använda undersökningen optimalt och det frågebatteri som har tagits fram. Vi måste också fundera över hur vi förbättrar svarsfrekvensen. 

Finns det något i barometern för 2015 som du särskilt vill lyfta fram?

– Det finns flera viktiga och intressanta saker. En helhetsbedömning är att utbildningarna fungerar väl. Framförallt anser studenterna att deras analytiska förmåga utvecklas. På den negativa sidan finns att formerna för kursvärdering inte tycks fungera. Jag skulle också vilja påpeka att studenterna är mycket nöjda med vårt bibliotek.

Studentbarometern 2015 är genomförd och sammaställd av Peter Sigrén och ingår i rapportserien Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås. 

Studentbarometern finns att hämta på rektors kansli eller så går den att ladda ner från DiVA.

Studentbarometern 2015 (DiVA)

Text: Solveig Klug
Foto: Bokomslag