Huvudmeny
Exteriör av högskolan.

2016-04-29 14:00

Positivt resultat med klimatambassadörer


Projektet med studenter som klimatambassadörer har gett positiv utdelning. Studentföreningen Hållbar Student har bildats och det finns nu ett mer bestående engagemang kring klimatrelaterade aktiviteter bland studenterna.

Det tvååriga projektet ”Studenter som klimatambassadörer” har genomförts på initiativ av Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala klimatstrategin – fossiloberoende region år 2030, där man genom olika överenskommelser vill medverka till minskad klimatpåverkan. Högskolan i Borås har initierat och varit ledare för att driva en av dessa överenskommelser, ”Studenter som klimatambassadörer”, där flera lärosäten i regionen, Borås Stad samt Miljöbron har deltagit.

– Högskolan har tillsammans med andra lärosäten bidragit till en mer organiserad samverkan och dialog med och mellan studenter. Och klimatambassadörerna har under de två åren genomfört olika klimatrelaterade åtgärder för att påverka unga i deras val av livsstil och konsumtion, berättar Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Resultatet av överenskommelsen: en nätverksorganisation av klimatambassadörer, med en samordningsansvarig studentkoordinator, har bildats vid Högskolan i Borås. Nätverket har genom studentaktiviteter, kopplade till en klimatsmart livsstil, bidragit till en spridningseffekt bland högskolans studenter och gymnasieelever. Hösten 2014 genomfördes temadagen ”Klimatsmart livsstil för unga – tema kläder”, som lockade cirka 260 besökare. Över 500 klädbyten registrerades. I samband med temadagen samlades även trasiga kläder och textilier in till ett forskningsprojekt inom textilåtervinning. Överenskommelsen har också bidragit till att nya och utvidgade studentnätverk har bildats, både regionalt och nationellt, och man har fått ett givande erfarenhetsutbyte mellan de deltagande organisationerna i regionen.

Studentförening på frammarsch

Men mest betydelsefullt är att överenskommelsen har genenerat bildandet av studentföreningen ”Hållbar student”, som idag har cirka 30 registrerade medlemmar, varav 15 aktiva, och närmare 200 följare på en egen Facebooksida. Föreningen har under kort tid hunnit engagera sig såväl i klimat- och hållbarhetsarbetet på högskolans campus som i samverkan med externa aktörer, till exempel Borås stad, för att påverka studenter och andra unga människor.

Föreningen fortsätter att ge avtryck efter det att överenskommelsen har avslutats. Den 2 maj anordnar Hållbar Student lunchföreläsningen ”Myrorna – ett konkret cirkulärt exempel”. Samma dag slår man upp en Pop up-butik på Textile Fashion Center tillsammans med Myrorna. Och den 9-13 maj ordnar Hållbar Student en klimatsmart vecka i samarbete med Högskolan i Borås och Restaurang Balder.

Samarbetet fortsätter

Överenskommelseprojektet är avslutat, men hur ser samarbetet med studentambassadörerna, numera Hållbar student, ut framöver? Birgitta Påhlsson berättar:

– Högskolan kommer att ha ett fortsatt erfarenhetsbyte med övriga deltagande organisationer. Men det är främst studenterna som i mer organiserad form kommer att driva hållbarhetsfrågorna bland studenterna och därmed bidra till ökat engagemang och spridning av kunskap och medvetenhet bland unga. Det kommer de att göra själva och i samverkan med högskolan, Borås stad, Miljöbron och studentföreningar i regionen och nationellt. Närmast ska vi i dialog med ”Hållbar student” utveckla en introduktionsutbildning i hållbar utveckling för alla högskolans studenter.

Deltagare i överenskommelsen: Högskolan i Borås, Borås stad, Chalmers, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde och Miljöbron.

Läs även tidigare nyheter

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge