Huvudmeny

2016-04-05 11:25

Professor expert för Mary Rose – Englands motsvarighet till Vasa


Staffan Svensson, professor i byggnadsteknik vid Högskolan i Borås är en av experterna som ska ge råd om byggnadsteknik och –material för det engelska 1500-talsskeppet Mary Rose. Staffan Svensson är sedan fyra år tillbaka expertrådgivare för samma typ av arbete som sker med Sveriges egen nationalklenod – regalskeppet Vasa.

Mary Rose är 1500-talsskeppet som sjönk efter 33 års tjänstgöring i Henrik den VIII:s flotta. Hon bärgades så sent som 1982 efter att ha legat delvis nedgrävd i lera i nästan 500 år. Bärgningsarbetet var oerhört komplicerat och man lyckades få upp halva skrovet som idag finns på ett museum i Portsmouth i England.  Sedan dess har konserveringsarbete pågått där Mary Rose bland annat har behandlats med polyetylenglykol (PEG) för att skydda träet. Nu inleds nästa fas och det är här Staffan Svensson kommer in i bilden. Han är numera en av medlemmarna i Mary Rose Trust Hall Advisory Panel vars uppgift är att ge råd kring Mary Rose.

Staffan Svensson– Konstruktionen som håller henne upprätt idag behöver förmodligen bytas ut, berättar Staffan Svensson. Det här är ett komplicerat arbete då träet i skrovet är otroligt känsligt och det krävs både finkänslighet och kunskaper i byggnadsteknik för att bygga en stöttande konstruktion som kan hålla i många år framöver.

Planer finns för att sätta igång en rad forskningsprojekt om henne. Mary Rose håller fortfarande på att torka, vilket innebär att hon avdunstar vattenånga och krymper. Detta är en vansklig fas. Ett av de nästkommande stegen är därför att mäta och väga henne kontinuerligt under tiden som hon torkar.

– Varenda planka behöver mätas och vägas och sen görs beräkningar med en modell som kallas hygro-mekanisk modell, förklarar Staffan Svensson. Min roll blir att övervaka och granska värdena och samtidigt ställa frågan om värdena är rimliga eller inte.

Även expert åt regalskeppet Vasa

Engelsmännen är mycket stolta över Mary Rose vars bärgningsarbete var ett av de mest kostsamma och komplicerade marinarkeologiska projekten genom tiderna. Det projekt som möjligen kan mäta sig med detta, är bärgningen och konserveringen av Sveriges regalskepp Vasa. Även här är Staffan Svensson en av experterna, ett uppdrag han haft i fyra år.

– Vad gäller Vasa så behöver också hon en ny vagga, alltså den stöttande konstruktion som håller henne upprätt, berättar Staffan Svensson.

Staffan Svensson har handlett flera studenter som har gjort studier och examensarbeten på Vasa. Några studenter fick uppdraget att undersöka särskilda träklossar som används för att stötta Vasa och varför dessa försämrats i kvalitet och de fann att det var PEG som runnit över klossarna och mjukat upp dem.

  • Mary Rose finns att beskåda från och med sommaren 2016 på The Mary Rose Museum i Portsmouth, England.
  • Vid bärgningen av Mary Rose hittade man även ett stort antal ovärderliga fynd som guld- och silvermynt, pilbågar, trätallrikar och mycket annat.
  • Hela hamnområdet i Portsmouth är ett sorts museum då fler stora skepp finnas att besöka, till exempel Lord Nelsons HMS Victory som deltog vid Slaget vid Trafalgar. 

Den kunskap som Staffan Svensson skaffat sig genom att jobba i flera år med Vasa kommer han att få stor nytta av nu när han även tagit på sig det prestigefyllda uppdraget att sitta med i rådet för Mary Rose.

– Det är ett hedersuppdrag att få bistå med mina kunskaper för bägge dessa stolta skepp, säger Staffan Svensson.

Text och foto: Elisabeth Eliason
Foto Mary Rose: maryrose.org