Huvudmeny
Berit Lindahl

2016-04-06 10:00

Drivs av att göra vården bättre


Vad har platsen och rummet för betydelse för patienters återhämtning och välbefinnande? Med sin forskning inom ämnet har Berit Lindahl bättre koll än de flesta. Den 13 maj är hon en av tre forskare som ska genomgå professorsinstallation vid Högskolan i Borås.

– För mig är installationsföreläsningen viktig. Det ger en möjlighet att sprida kunskap om min forskningsproduktion samtidigt som jag får prata inför en annan typ av publik än den vid forskningskonferenser. Så det gör jag mer än gärna, säger Berit Lindahl, professor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Professorsinstallationen: Den 13 maj installeras tre nya professorer vid Högskolan i Borås: Anne-Maree Lloyd på akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Berit Lindahl på akademin för vård, arbetsliv och välfärd, och Linda Worbin på akademin för textil, teknik och ekonomi. På förmiddagen kommer de att hålla varsin föreläsning som all personal är inbjudan till. Berits föreläsning går under rubriken Upplevelser av att ge eller att ta emot vård i tekniktäta miljöer - hemma och på sjukhus. Mer information och anmälningslänk kommer inom kort.

Sedan hon disputerade för elva år sedan har hon bedrivit forskning inom intensivvård på sjukhus och beskrivit personers upplevelser av att bo hemma och vara beroende av teknologi, vilket har handlat om andningsstöd i form av behandling med ventilator.

– Jag drivs av att göra vården bättre och göra skillnad för en sårbar grupp. Det handlar till stor del om människor som inte klarar sig utan andningsstöd. Många av dem vårdas hemma och blir därmed extra utsatta, säger hon.

Berit Lindahl berättar att läkemedlen inom vården ständigt förbättras, men att vårdmiljön inte har sett samma utveckling.

– Det finns jättemycket att göra. Och det kan ske med enkla medel. Det handlar exempelvis om att ställa in larmgränser på teknisk apparatur så att onödiga larm undviks och att vårdpersonalen inte pratar för mycket och för högt inne i patientrummet. Eller att undvika att förvandla hemmiljön till ett sjukhus.

Berit Lindahl leder, tillsammans med professor Ingegerd Bergbom Göteborgs universitet, programmet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Programmet är VR-finansierat och undersöker patientrummets interiör och utformningens betydelse för välbefinnande och återhämning vid kritisk sjukdom. Därtill leder Berit Lindahl programmet Livssituation för personer, barn, ungdomar och vuxna, med långtids ventilatorbehandling. Ett nyss påbörjat doktorandprojekt riktar sig mot interhospitala överföringar, det vill säga överföringar av patienter i behov av intensivvård som transporteras mellan sjukhus. I samtliga program finns doktorander knutna.

Även på intensivvårdsavdelningar är det viktigt att skapa en känsla av hemmastaddhet.

– Det är viktigt att tänka på hur man bygger och utformar hållbara vårdbyggnader, för återigen går det att påverka patientens återhämtning med enkla medel. Det kan handla om var man placerar ett fönster och vilka tavlor som hängs upp på väggarna, säger Berit Lindahl.

Hur ser du på den framtida vårdmiljön?

– Det är viktigt att fortsätta öka kunskapen och medvetenheten hos vårdpersonalen utifrån patientens perspektiv. Det har stor betydelse för att skapa välbefinnande och för att hjälpa patienter att återhämta sig från kritiska sjukdomar.

Varför har du valt just den här inriktningen inom forskning?

– Det bottnar i ett perspektiv om ansvar och vård som jag bär med mig sedan jag studerade till sjuksköterska på 70-talet. Helt enkelt att motverka och mildra andra människors lidande. Jag tror att alla människor har den vårdande instinkten inom sig, men den blir tydligare när saker och ting blir konkreta, kommer nära dig och när teoretisk kunskap inhämtas och bearbetas.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete som professor?

– Jag är jätteglad att jag har en grupp med kollegor runt omkring mig med samma forskarintresse som jag. Det är ett samarbete som ger mig mycket energi.

Text: Martin Högqvist
Foto: Suss Wilén