Huvudmeny
Exteriörbild av Högskolan i Borås.

2016-04-22 11:00

Systemvetarutbildningen ökar stort


Antalet anmälningar till högskolor och universitet i Sverige har minskat med två procent jämfört med förra året. Högskolan i Borås är inte något undantag, men det finns flera utbildningar som går mot trenden. Systemvetarutbildningen har ökat med mer än 100 procent i antal anmälningar.

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) är den nationella nedgången i antalet sökande väntad. Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. För Högskolan i Borås är den totala minskningen 12 procent sedan förra året. Men långt ifrån alla utbildningar följer den negativa trenden.

Systemvetarutbildningen har ökat med mer än 100 procent i antal anmälningar sedan föregående år och Dataekonomutbildningen har ökat med 23 procent i förstahandssökande.

– Vi är mycket glada för det ökade intresset för våra utbildningar. Men det är inte förvånande, då söktrycket för utbildningarna inom IT-området vid Högskolan i Borås har ökat de senaste fem åren. Vi ser det som en naturlig konsekvens av det ökande samhällsintresset kring digitalisering, säger Håkan Sundell, sektionschef för informationsteknologi.

Ann-Sofie Axelsson, chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, berättar att den största utmaningen är att få fler sökande till lärarutbildningarna.

– Att få fler anmälningar till grundlärarutbildningarna är en nationell utmaning. Läraryrket är inte tillräckligt attraktivt och vi, liksom övriga lärosäten, måste arbeta aktivt med rekrytering här, tillsammans med övriga samhället, säger hon.

Hur skiljer sig det sammanlagda resultatet för akademin mot tidigare år?

– Generellt är det samma mönster som det brukar; ett gott söktryck till kandidatutbildningar inom Biblioteks- och informationsvetenskap och ett tillräckligt, men inte tillfredsställande till lärarutbildningarna. Förskollärarutbildningen för pedagogiskt yrkesverksamma är fortfarande en attraktiv utbildning med ungefär tre sökande per plats. Även Webbredaktör, främst på distans, och Bibliotekarieutbildningen har gått bra. Utbildningarna på avancerad nivå inom Biblioteks- och informationsvetenskap, samt pedagogiskt arbete har ett tillfredsställande söktryck, medan magisterprogrammet i informatik skulle behöva fler sökande.

– Den enda utbildning på akademin där resultatet skiljer sig i någon större utsträckning mot tidigare är Systemvetarutbildningen, som har en betydande ökning i antal sökande, vilket är glädjande.

Hur jobbar ni vidare?

– Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt med efterrekrytering till vissa utbildningar, exempelvis genom riktade annonskampanjer.

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge