Huvudmeny

2016-04-06 14:00

Testpilot igång med resultathantering i nya Ladok


Nu är en pilotgrupp bestående av lärare och administratörer i gång med att lägga in resultat i nya Ladok.

Lise-Lotte Jonasson och Karin Josefsson.Det är lärare på akademin för vård, arbetsliv och välfärd som från och med vecka 13 och vårterminen ut som nu kommer att lägga in resultat i nya Ladok. Totalt ingår 16 lärare i pilotgruppen. Två av dessa är lärarna Karin Josefsson och Lise-Lotte Jonasson.

– Det här känns bra och kommer att spara på träd, och det känns framförallt rättssäkert, säger Karin Josefsson.

– Bra och flexibelt. Man kan lägga in resultat hemma. Det är egentligen ingen större grej att jobba med detta i datorn. Momenten är de samma som tidigare, fast utan papperslistor. Processen när man lägger in resultat blir tydligare nu, men vi kommer att behöva ser över våra processer när vi sätter betyg, säger Lise-Lotte Jonasson.

Regler och rätt

Innan lärarna fick sina användarbehörigheter för att lägga in resultaten i nya Ladok fick de en genomgång av systemet av utbildningsansvarig inom projektet, Anngreth Johansson. Därefter följde  ett informationspass om regler och rätt kring resultat och att sätta betyg och vilka roller som gör vad i nya Ladok. Högskolans jurist Åsa Dryselius fick svara på många frågor, allt från vem som sätter slutbetyg (examinatorn) till jävsfrågor. En fråga som osökt kom upp gällde möjligheten att delge studenterna betyg via Pingpong innan resultaten offentliggjorts via Ladok. Där blev svaret att det inte är okej och inte heller är rättssäkert.

Resultathanteringen är den första leveransen inom ramen för Ladok3-projektet. Ytterligare en leverans har mottagits i form av uppföljning och årsredovisning och som det lokala projektet härnäst kommer börja arbeta med.

Text och foto: Solveig Klug