Huvudmeny

2016-04-11 08:00

Välkommen på 2016 års professorsinstallation och doktorspromotion


Tre nya professorer och sju nyblivna doktorer uppmärksammas fredagen den 13 maj då årets professorsinstallation och doktorspromotion genomförs. Alla anställda är välkomna att delta i högtiden.

Anmäl dig till ceremonin
Datum: 13 maj
Tid: 14:00
Plats: Vestindien, Textile Fashion Center
Anmälan: Anmäl dig senast 22 april (anmälan är obligatorisk.

Anmäl dig till installationsföreläsningarna
Datum: 13 maj
Tid: 09:00-11:45
Plats:
Anmälan: Anmäl dig senast 6 maj (anmälan är obligatorisk).

Vid årets högtid uppmärksammas tre professorer, en vardera från de tre akademierna:

  • Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap
  • Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Linda Worbin, professor i textildesign

– Installation av en professor är en högtidlig manifestation av att en ämnesföreträdare och vetenskaplig ledare har knutits till lärosätet. Det är en förstärkning av det ämne professorn företräder, av den forskargrupp som professorn ska leda och utveckla och av den samlade utbildnings- och forskningsmiljön vid lärosätet, säger rektor Björn Brorström.

De nyblivna professorerna håller traditionsenligt installationsföreläsningar under förmiddagen den 13 maj. Alla anställda är välkomna, men anmälan krävs.

Sju doktorer promoveras

Doktorspromotionen uppmärksammar de personer som disputerat inom de områden där högskolan har examensrättigheter att bedriva forskarutbildning.

– Vi promoverar denna gång sju doktorer, vilket är fler än tidigare och mycket glädjande. Vi bekräftar med promoveringarna utmärkta prestationer och övergången för den enskilde från forskarstuderande till forskare. Det stora antalet promoveringar förklaras av den framgång vi har haft sedan vi fick egna examensrättigheter på forskarnivå 2010. De forskarstuderande och handledarna i forskarutbildningarna har verkligen visat stor förmåga och utvecklingskraft, poängterar Björn Brorström.

I år promoveras:

  • Behnaz Baghaei, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi
  • Fatimat Oluwatoyin Bakare-Batula, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi
  • Jorge Ferreira, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - bioteknik
  • Barbara Jansen, konstnärlig doktorsexamen i design - textildesign
  • Karin Landahl, konstnärlig doktorsexamen i design – modedesign
  • Linnéa Nilsson, konstnärlig doktorsexamen i design
  • Sunil Kumar Ramamoorthy, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – polymerteknologi

I samband med högtiden delas också 2015 års pedagogiska pris ut till ett av de lärarlag som nominerats av högskolans studenter. Dessutom uppmärksammas de som docentprövats under 2015.

Läs mer om professorerna.
Läs mer om doktorerna.

Text: Johanna Avadahl