Huvudmeny
Person som sover i en säng

2016-04-04 08:00

Var tionde niondeklassare i Borås har sömnproblem


Över hälften av 937 niondeklassare i Borås sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen och i alla parametrar har tjejer sämre resultat än killar. Det visar en sömnstudie som Malin Jacobsson och Anna Hederström har sammanställt i sitt examensarbete vid Högskolan i Borås.

– Det är allvarligt. När ungdomar lever med hög stress och dålig sömn är det lätt att hamna i en spiral av psykisk ohälsa, säger Malin Jacobsson, utbildad distriktssköterska och skolsköterska på Sjömarkensskolan.

För att må bra i kroppen har forskare sett att ungdomar behöver sova 8 till 10 timmar per natt. Om man är mellan 6 och 13 år behöver man sova 9 till 11 timmar per natt och vuxna behöver 7 till 9 timmars sömn per natt.

Vid enstaka nätters för lite sömn ses:
Nedsatt inlärningsförmåga, nedsatt minne, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt reaktionstid och förändringar i sinnesstämningen.

Vid ihållande lite sömn ses:
Hyperaktivitet, aggressivitet, risk för sömnproblem och ökat riskbeteende såsom självskadebeteende, droganvändning och vårdslöshet i trafiken.

Källa: Ungdomars sömn samband med IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning

Redan 2012 skrev hon en kandidatuppsats om hur sömn påverkas av data-, mobil- och tv-användning och när det var dags att göra sitt examensarbete på distriktsköterskeprogrammet under hösten 2015 föll det sig naturligt att fortsätta på samma linje.

– Det kommer ständigt rapporter om ungdomars psykiska ohälsa och en av de bakomliggande orsakerna till det är sömnbrist. Därför ville jag och Anna Hederström fråga ungdomar hur deras verklighet ser ut. Och som skolsköterska vet jag att barn och ungdomar behöver vara utvilade och på topp för att klara skolans mål, säger Malin Jacobsson.

Examensarbetet fick namnet ”Ungdomars sömn i samband med IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning”. Tillsammans med Anna Hederström och handledaren Karin Högberg genomförde Malin Jacobsson en enkät med 937 niondeklassare från 13 högstadieskolor i Borås.

– Fördelen var att vi åkte ut till alla skolor, träffade eleverna och stannade kvar tills de hade skrivit klart. Det gjorde att svarsfrekvensen blev högre än om vi bara hade skickat ut enkäten.  Det tog lång tid, men det var ett vinnande koncept, säger hon.

Oroande siffror

Resultatet var alarmerande. Det stod klart att 55 procent av ungdomarna sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen, 21 procent sover sex timmar eller mindre och 1 av 10 elever har sömnproblem. Den största orsaken till sömnbristen är skolstress och 76 procent av tjejerna och 40 procent av killarna berättade att de upplever stress varje dag eller flera dagar i veckan.

Malin Jacobsson– Visst, jag hade läst många folkhälsorapporter om att ungdomar sover för lite. Men det här blev svart på vitt. Det är så här det ser ut i vårt närområde. Det är jättehöga siffror, säger Malin Jacobsson och fortsätter.

– Det var jobbigt att se hur mycket skolstress påverkade, men vi såg också att tjejer mådde sämre än killar i alla parametrar. Det var ett resultat som berörde mig och inom det området finns det mycket att jobba med, både för skolan och hela samhället. I dagens samhälle ska tjejer prestera hela tiden, hänga med i det senaste modet, vara snygga, ha bra betyg, men samtidigt inte vara för högpresterande.

En ytterligare orsak till bristen på sömn är IT-medieanvändning i samband med att man går och lägger sig.

– De sociala medierna gör att man måste ta ställning till allt som dyker upp i flödet, vilket gäller både barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt blir det deras tid att umgås med kompisar och det kan vara svårt att vara den som först avslutar, säger Malin Jacobsson.

Hur kommer ni gå vidare med detta?

– Det finns en tanke om att starta ett forskningsprojekt med Karin Högberg, för det behövs evidensbaserade metoder som skolhälsovården kan jobba efter. Vi har även erbjudit alla skolor att göra återkopplingar och sedan ska vi försöka få elevhälsan att gå ut med information till alla föräldrar om vikten av föräldrastöd. Det gäller att man tar ansvar, även om barnen är 15 år.

Kontakt: Malin Jacobsson
Tfn: 0702-94 47 95
malin.jacobsson@boras.se

Text: Martin Högqvist
Foto: Colourbox