Huvudmeny
Barn som får en spruta

2016-04-12 16:17

Viktigt att synliggöra barns rädsla


Vad kan vi göra för att lindra barns smärta och rädsla inom vården? En hel del. Den 14-15 april hålls ett nationellt barnsmärtsymposium i Borås som arrangeras av Svensk barnsmärtförening, Södra Älvsborgs sjukhus och Högskolan i Borås.

Katarina KarlssonKatarina Karlsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, är en av experterna som ska föreläsa. Hon talar om yngre barns upplevelser av nålprocedurer inom vården. Ungefär tio procent av Sveriges befolkning är rädda för sprutor.

– Barn upplever ofta obehag i samband med nålstick, det ser vi. För att lindra rädslan och smärtan behöver vi lyssna på barnen. Det tar tid, men spar tid i förlängningen eftersom barnen blir mindre rädda allt eftersom, säger hon.

En av slutsatserna i Katarina Karlssons avhandling handlar om att stödet behöver utvecklas dialektiskt, som en cirkelrörelse mellan barn och vuxna. Om man låter barnet ledsaga den vuxne i hur stödet ska utformas och utgår från varje barns särskilda önskemål, då blir stödet som allra bäst och nålsticksproceduren som minst upprörande.

– Barn hanterar och bearbetar händelser genom lek, så genom att använda lek kan man komma långt.

Lena HedénRädslan ett större problem än smärtan

Universitetslektorn Lena Hedén är Högskolan i Borås andra bidrag till barnsmärtsymposiet. Hon forskar om smärta och rädsla, främst hos barn med cancer.

– Rädsla är ibland ett större problem än smärta vid nålprocedurer. Konsekvensen av min forskning är att vi behöver bli bättre på att även lindra rädsla inom vården.

Vad krävs för att åstadkomma det?

– För att minska rädsla behöver riktade interventioner utvecklas. Det finns även skattningsinstrument med syfte att mäta rädsla i samband med nålprocedurer som kan vara ett stöd i att synliggöra rädslan.

Här finns hela programmet för Svenskt barnsmärtsymposium som går av stapeln i Borås 14-15 april

Kontakt:
Katarina Karlsson: 033-435 47 61, katarina.karlsson@hb.se
Lena Hedén: 033-435 47 91, lena.heden@hb.se

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Colourbox
Porträttbilder: Suss Wilén och Henrik Bengsson